Skip to main content

Full text of "Valda Dikter"

See other formats


Ipresenteo to 
of tbc 

Xflntveröit? of ftoronto 

The Sstate of the late 
Miss Margaret Montgomery 


Digitized 

1 by the Internet 

Archi 

ve 

in 2014 

https://archive.org/details/valdadikterOOberg 


BO BERGMAN 

VALDA DIKTER 


B O BERGMAN 


VALDA DIKTER 

TREDJE UPPLAGAN 


STOCKHOLM 
ALBERT BONNIERS FÖRLAG 


STOCKHOLM 

ALB. BONNIERS BOKTRYCKERI 1923 


i 


HJÄRTAT 


HJÄRTAT. 


Hjärtat skall gro av drömmar, 
annars är hjärtat armt. 
Liv, ge oss regn som strömmar. 
Liv, ge oss sol och varmt. 
Så blir det ax omsider, 
och med ett tack till allt 
gå vi mot skördetider, 
vemod och vinterkallt. 


8 


STJÄRNÖGA. 


Stjärnöga, du som jag mött 
långt i försvunna tider, 
nu är det kvälldags, och trött 
min ungdom till vila skrider. 


Irrbloss, som världen har tänt, 
slockna så lätt i världen. 
Stjärnöga, mycket har hänt, 
sedan vi skildes på färden. 


Villsam är vägen som går 
fram genom mörka länder. 
Stjärnöga, Stjärnöga, når 
jag aldrig mer dina händer? 


9 


Tag mina händer och led 
mig in i ditt ljusa rike. 
Stjärnöga, giv mig din fred 
och låt mig varda din like. 


*  * * 


10 


DÖDA DAGAR. 
I. 

Min lilla älskade så vit 

i sommarluften sitter, 

och vinden blåser långsamt hit 

en rosensky, en doft av hö 

och svalkan från en sjö 

och skogens sista kvitter. 


Och göken hörs i solens fall 
på andra stranden. 
Söder gök, 
döder gök, 

nu bleknar himlaranden. 
Det ångar vitt från ängens vall, 
och tyst är vind och kvitter. 
Min lilla älskade så kall 
i sommarkvällen sitter. 


11 


II. 

Aspens lövverk bävar, 

och daggen väter min käras kjol. 

Högt över jorden svävar 

en spökdag med månen till sol. 

Vi gå på botten av världen 

och veta ej vart vi gå. 

Månsken på ängar och gärden 

och trollmörkt i skogens vrå. 


Våra vägar bära 

ömsom i dunkel och ljushav in. 

Din andedräkt är mig nära, 

och din hand har somnat i min. 

Furorna mumla och mässa 

och viska och allt blir tyst. 

Du lilla vita prinsessa, 

mitt hjärta ditt hjärta har kysst. 


12 


III. 

Det är lördagskväll och stilla och dött 
och farfar i länstolen nickar; 
genom öppna fönster doftar det sött, 
flugorna surra och klockan pickar. 


Och jag viskar med dig i en vrå, 
där de tätaste skuggorna trycka. 
Vad är det du stirrar så storögd på? 
Din blick är en kvällsrymd av lycka. 


Och blek är din panna och blekt ditt hår, 
dina händer bränna och skaka . . . 
Men det är som det vore hundra år 
sen dess, när jag tänker tillbaka. 


13 


Det är som jag läst om allt i en bok 
med gyllene bilder som klaga 
och glömt, att jag nu är gammal och klok, 
och börjat att tro på en saga. 


*  * * 


14 


BREV PÅ ELDEN. 


Hur de skälva, hur de lida, 
hur de kasta sig och vrida 
sig i kramp, när lågor glida 
över skrift med lågor i! 
Elden äter eld, det blossar 
högt ur orden, glöd förlossar 
glöd tills allting är förbi. 
Se hur gnistor springa röda 
ännu i det svarta, spröda 
stoftet — det är fåfäng möda, 
det är bara aska kvar. 
Visste vi det icke, kära? 
Det var bara aska kvar. 
Men vi kunde icke bära 
mörkret, vi som varit nära 
viteldshärden, och så sköt 
hjärtat gnista efter gnista 
för att söka i det sista 
någon näring där den tröt. 


15 


Nu i kväll när breven brinna 
till en lätt och falnad hinna, 
är det som jag skulle finna 
lättnad själv med allt som går. 
Se de fladdra, se de lyfta. 
Ord, som bränt och snyftat, snyfta 
icke mer och ge ej sår. 
Lidelse, som tände sinnets 
röda flamma, tills det röda 
svartnade i hat och bann, 
blev dock renad sist i minnets 
aftonljus och steg som döda 
flarn  i  luften  och försvann. 


*  * * 


16 


VI OLE D'AMOUR. 

En kväll när skymningen sjunger 
på dämpad sträng om en död, 
en vårkväll, en kväll i hunger . . . 
Mitt hjärta, jag vet din nöd. 
Du barn, som aldrig vill somna 
och aldrig ta rast och lov, 
se vilans dar äro komna. 
Din sömn är glömska, så sov. 


Vad det är stilla i länder, 

där ingen levande bor! 

Nu spelas av andehänder 

en gammal viole d'amour. 

Du fryser, hjärta, och bränner. 

Är någon hos dig i dag? 

Det rörs en skugga.  Jag känner 

mot pannan vingarnas slag. 

*  * * 


17 


ROS ENS KON. 

Ögats sällhet, du som blind 

dansar genom världen, 

fläta ditt hår och värm din kind, 

knyt din sko och bind 

rosor på skon, de bli smuts under färden. 


Jag har gått med narrar 

mörk i dina spår. 

Nu är jag fri och går 

andra vägar, men bröstet darrar 

vid minnet av doften jag drack ur ditt hår. 


Världen doftade som ditt hår. 
2. — Bergman, Valda dikter. 


18 


Hjärtats vällust, du som trår 

dansen genom världen, 

rosensko är blodsko, det står 

ett rop där du går, 

ett dödsrop från trampade män på färden. 

Leende, vit och kall 
dansar du allt förbi, 
tårar och blod i svall, 
jubel och jämmerskri. 

Tills timmen slår... 


*  * * 


19 


HÖKEN. 

För länge har den gått, min svultna färd, 
på spända vingar genom molnens värld. 

Med regn och storm och hagel har jag stritt 
i rymdens kalla rike som är mitt. 

Nu flagga skyarna på nytt till höst. 
Jag hungrar efter duvors varma bröst. 

Min näbb gör ont, det rister i min klo. 
På jorden vill jag som de andra bo. 

Jag vill ha mat. Jag måste genast ner 
till gården där och se vad gården ger. 


20 


En bonde står och rotar i sin kål, 
och klockan ringer skönt till aftonmål. 

Och, vid min klo, vad är det väl som går 
och plockar där och flaxar där och får 

sin kräva full med lätt och lamt besvär? 
Jag faller som en pil.  Nu är jag där 

Panik. En sky av vingar. Larm och skri. 
Den gången slapp min duva mig förbi. 

Till flykt igen vart vinden bär mig bäst 
— men vänta, vackra byte, till härnäst! 

Jag måste ha ditt blod. Blod är min tröst. 
Jag hungrar efter duvors vita bröst. 


*  * * 


21 


EFTER FEMTE AKTEN. 

Det blir så mörkt på scenen där vi spelat. 
Vi äro dockor, dockor är publiken. 
Ett stormlivs lust och ångest ha vi delat, 
och ekot darrar än av slutrepliken. 


Nu komma alla råttor med kritiken 
och tassla om hur dramat blev förfelat. 
Vi stänga dörren till kulissens riken, 
och världen får som världen en gång velat. 


Så gå vi var till sitt, och natten stiger 

som ett omätligt gravvalv i det höga. 

Min rygg är böjd och slocknat är ditt öga. 


22 


I frusen stillhet allt omkring oss tiger. 
Vi höra blott, där lutade vi vandra, 
hur våra hjärtan ropa på varandra. 


*  * * 


23 


VINGAR I NATTEN. 


Det flyger en fågel svart och stum. 
Vem binder hans öde? Ingen. 
Han flyger i världens vida rum 
med  ångestens  vind  i vingen. 


Har ej rede att värma sig i. 
Har ej värn eller viloställen. 
Min längtan susar skugglikt förbi 
din brinnande ruta i kvällen. 


Så blek i månskenets bleka ljus 
du stryker en dröm från din panna. 
Nu sover ditt stora tysta hus. 
Mitt öde kan icke stanna. 


24 


Det är skyar som fara och flarn 
på flykt över dunkla vatten 
— vi längtans fåglar, vi orons barn, 
vi susande vingar i natten! 


*  * * 


25 


ÖVER TID OCH RUM. 


Du skulle ha böjt ditt huvud som min 
en gång under myrtenkransen. 
Du skulle ha dansat i solen in. 
Nu äro vi båda ur dansen. 


Och jag har fått rispor i dagens dåd 
och irrat och tappat spåret, 
och du har fått slingor av silvertråd 
i stället för myrten i håret. 


Men aldrig stod du så vacker som nu, 
så god, så bitter att mista, 
mitt hjärtas ädla och ensamma fru, 
min tankes hem till det sista. 


26 


Jag släppte bedövad den enda famn, 
som skulle hållit mig bunden. 
Jag följde en häxdans av andra namn. 
Ditt namn blev den heliga stunden. 


I långa kvävande nätter och dar 

med allt det fördömda vaket 

kom minnet av dig, och luften blev klar 

och livet högre i taket. 


Det var nu det öde vi skulle få. 

Men varför blev det ej annat, 

och varför stannar man där man bort gå 

och går där man borde ha stannat? 


Se himlen reser sin väg och det står 
en eldsky i kväll på träden, 
och vissnade blad och vissnade år 
och vissnade kärlekskväden 


27 


— till fötterna rullar det alltihop 
och blir som det aldrig varit. 
Mitt hjärta har slutit sig kring ett rop, 
ett namn, en himmel som farit. 


Jag lever ett töckenliv, och jag bär 
dock lågan som ständigt skall brinna. 
Nu vet jag i alla fall vad det är 
att mista och ändå vinna. 


Välsignad vare den väg där du går. 

Min längtan går osedd vid sidan, 

och sval som en drömnatts kyss på ditt hår 

och het som en hopplös förbidan 


den viskar, min kärleks, min andes röst 
om allt som slumrat förteget, 
och hela mitt väsen fyller ditt bröst 
som du till brädden mitt eget. 

*  * * 


28 


I EN ARMRING. 

Kärlek ger livet. 
Kärlek ger döden. 
Guldet är drivet 
samman i glöden, 
som våra öden, 
drivna tillsamman, 
härdats i flamman, 
lusten och nöden. 

*  * * 


29 


GÅTAN. 

Mörkret kryper 
över taken. 
Regnet slår och 
rutan dryper. 
Jag är vaken, 
och jag står och 
ser min kära 
lampas kupa 
speglas nära 
mig i natten 
som i djupa, 
mörka vatten 
månens skära. 


Det är stilla. 
Någon spelar 
någonstans i 
huset bara, 


30 


och den lilla 
klockans klara 
knäpp fördelar 
tidens dans i 
sorg och lycka. 

Låt mig trycka 
livet till mitt 
bröst som brusar! 

Innanför i 
bädden blundar 
barnet, gåtan, 
det som stundar. 
Och jag hör i 
blod som susar 
allt som vill mitt 
väl och allt som 
bryter ner mig 
hårt och kallt som 
hagel sopa 
— hör det ropa 
i mitt öra 
och i gåtan, 


31 


som du ger mig, 
barn, att föra 
mot din drömda 
dag som bräcker. 

Och jag väcker 
alla glömda 
gamla frågor. 

Sova lågor 
hos den späda? 
Skall hon träda 
lätt på jorden 
som en ljusets 
alv i gräsen? 
Säg mig orden: 
blir hon solens, 
blir hon grusets? 
Lilla väsen 
med violens 
blick som blundar, 
se ditt öde 
är ett nät som 
livet knyter 


32 


vid de döde. 
Blott ur det som 
varit flyter 
det som stundar. 

Natt med alla 
stjärnor släckta, 
stora, tröga, 
töckenkalla 
natt, förklarar 
du vår gåta? 
Högt i höga 
rymders våta 
världar stiger 
det förtäckta. 
Ingen svarar. 
Mörkret tiger. 


33 


LILLEBARN. 


Lillebarn lilla, lillebarn mitt, 
lillebarn kära, allting är ditt 
— hjärta och tanke och ton som far. 
Lillebarn lilla, det är vad jag har. 


Vill du ha sol att bli solblind på, 
lillebarn, solbarn, så kyss mig och gå. 
Mörkret är allting som här blir ditt, 
lillebarn, lillebarn, lillebarn mitt. 


Stannar du ändå, mitt lillebarn? 
Mörkret är bråddjup och vägar i skarn. 
Mörkret är jag, det är jag som rår. 
Lillebarn skrattar och skakar sitt hår. 
3. — Bergman, Valda dikter. 


34 


Lillebarn, barn lilla, vind och vår, 
ängarna springa i blom där du går. 
Blåaste luft är ditt ögonpar, 
lillebarn, ljusbarn i molniga dar. 


35 


BARNVISA. 


Hunden skäller och tuppen gal, 

tuppen han gal, 

elden slår i spisen. 

Lövet darrar i liten grön dal, 

liten grön dal, liten dal 

lätt för morgonbrisen. 


Svalan flyger i himlens sky, 

klaraste sky, 

vitaste sky på taken. 

Klockan ringer till otta i by, 

bing bång, otta i by. 

Nu är dockan vaken. 


36 


Käraste dockan min, god dag, 
nicka god dag, 
skratta högt i sängen. 
Livet leker ett litet tag. 
Glad är du och glad är jag, 
gladast mor på ängen. 

*  * * 


37 


DOCKOR. 


Jag känner en dam, och jag går 

med hjärtat i evig oro. 

Hon har tio viljor och år 

så många som gracerna voro. 


Och dockor och hästar och kor 
det har hon också för resten. 
Men den största dockan är mor, 
och far är den största hästen. 


De matas med kyssar och slag 
och gillas stundom i nåder 
— tills de hamna i vrån en dag 
för en annan docka som råder. 


38 


Gud give den dockan var mer 
än bjällror och spån och kläder 
och huvud av bara ler 
och hjärta av bara väder. 


Jag hade en docka som föll. 
I bitarna fick jag plocka. 
Gud give din docka höll 
för hela livet, min docka. 


*  * * 


39 


TROLLKARLEN. 


Att äta och ätas är lag 
för allt som kämpar i livet, 
men att äta sig själv som jag 
år efter år och dag för dag 
är icke allom givet. 


Jag slukar de brinnande 

blånor, som livet ger, 

och bockar och ler 

och vevar dem sen vid en vals 

som en remsa av rinnande 

rim ur min hals. 


*  * * 


40 


FIOLEN. 


Jag hade gods och jag hade gård 
och salen fullsatt av fränder 
och sköna damer, som togo vård 
om allting med ömma händer. 


Men sorgen höll sig vid dörrn på vakt, 
och det kom moln över solen. 
Jag hade ära, jag hade makt. 
Nu har jag bara fiolen. 


Mitt hjärta är en förpinad mans 
som söker glömska och lisa, 
och när jag stämmer min sträng till dans 
och spelar en munter visa, 


41 


så lyssna gator och lyssna torg 
och kjolar svängas och hattar, 
och varje ungdom, som haft en sorg, 
blir röd om kinden och skrattar. 


Och det är gycklaren, det är jag, 
som kommer glädjen att frysa. 
Jag spelar solsken i mörka drag 
och mörker i dem som lysa. 


Men det tar ända på spel och sång, 
och ingen minnes den döde. 
Den man, som ärver fioln en gång, 
han ärver ett olycksöde. 


Han mister gods och han mister gård, 
han mister vänner och fränder 
och hamnar väl på en fattigvård 
med stråken i magra händer. 


42 


Förbannad vare den makt, som går 
ur fyra darrande strängar 
och ger ditt hjärta med gamla sår 
till pris åt pöbel och drängar. 


Välsignad, evigt välsignad dock 

de fyra strängarnas gåva 

att som man lugnar ett barn med skrock 

få hjärtats ångest att sova. 

*  * * 


43 


HELG. 


Nu är det sol över alla tak 
och allting strålar och strimmar, 
och rökar stiga i sakta mak 
i morgonens lätta timmar. 


Men ingen brådskar att få i gång 
sitt verk i dag och sin möda. 
Vart klockslag är som en gammal sång. 
Nu stå vi upp från de döda. 


Ur nattens avgrund går dagen ny 
med ljusa ögon till helgen, 
och alla skuggor och fasor fly 
som spökena för reveljen. 


44 


Jag var i djupet, men djupet gav 
sitt rov tillbaka fast rivet. 
God morgon, sol över världens hav! 
God morgon, hela livet! 


*  * * 


45 


BRITMÄSSTI D. 


Det är mina dagar dessa sista 
brinnande och blåa solskensdar 
med en susning som när strängar brista 
och en ångest som när ljuset far. 


Livet dansar ännu på det dödas 
tröskel med förtvivlans gälla mod. 
Britmässommarns klarhet såg mig födas. 
Britmässommarn har jag i mitt blod. 


Samma lidelse och samma hunger, 
samma färg av kylig eld och höst. 
Höst och sommar brottas, och det sjunger 
dovt om vinterskymning i mitt bröst. 


46 


Stanna, glimmande minut, och bäva 
för ditt fall i tidens gråa hav. 
Gula fjärilar i luften sväva. 
Gräset gråter på en bortglömd grav. 


Men jag går väl än ett slag i ljuset 
med en gammal soldröm som är kvar, 
och jag lyss väl än ett tag till bruset 
från min ungdoms hädanfarna dar. 


Dikten, länge trolös och försvunnen, 
dyker plötsligt upp ur gatans larm, 
och det är som om en återfunnen 
älskarinna rörde vid min arm. 


Och jag frågar mig, om hon höll av mig 
litet mer än blott på nyck och lek 
och om det var hon som övergav mig 
eller kanske tvärtom jag som svek. 


47 


Sångmö, nu i sista Britmässflamman 
ser jag alla dina rynkors nät. 
Lika mycket.  Låt oss vandra samman 
ännu några korta livets fjät. 

Frostigt brinner dagen för mitt öga, 
men den brinner dock och den är min, 
och min dikt är hos mig och det höga 
öppnas, innan mörkret bryter in. 


*  * * 


48 


KLOCKAN. 

Jag läser om klockan som sjunkit 
i djupet en gång. 
Min själ är det rörliga djupet 
och klockan min sång. 


Min dikt är en klocka på botten 
av havet som går. 

Den klämtar — men ödsligt och sällan 
i ödsliga år. 


Du darrande klockklang i själen, 
jag hörde dig nyss. 
En man ligger vaken med våta 
kinder och lyss. 

*  * * 


49 


UNDER VINTERGATAN. 

Högt i det höga slår 
vintergatan sin bro. 
Ensam och fri jag går 
som i en främmad stad. 
Hemlös fast jag har hem, 
rolös fast allt är ro, 
längtar jag, men till vem, 
hoppas jag, men på vad? 
Snön gör det tyst, och år 
läggas till årens rad. 
Vänner, ungdom och tro 
djupt i det djupa bo. 


4. 


— Bergman, Valda dikter. 


50 


DEN  SISTA STJÄRNAN. 

Skyarna sakta skjuta 
porten för himlens hus. 
Blott i en ensam ruta 
lyser en stjärnas ljus. 


Snart går väl Gud och släcker 
också den stjärnans sken. 
Mörker min själ betäcker. 
Timmen är tung och sen. 


51 


RESAN. 


Jag kom på orätt tåg i världen. 
Det är så svårt att hitta rätt. 
Nu har jag åkt och åkt, och färden 
går bara vidare och det är nätt 
och jämnt man får sitt huvud luta, 
och ingen har returbiljett. 
Det dunkar dovt och visslor tjuta, 
i mörkret, där ett iltåg kör. 
När skall den långa tunneln sluta? 
När är jag framme, konduktör? 


*  * * 


TANKAR OCH GESTALTER 


55 


i 


EN MÄNNISKA. 


Jag är en människa, en lump, ett lappri, 
ett ingenting i allt som är och var, 
men detta ingenting, men detta lappri 
har burit och skall bära sina dar 
till målet efter mått som ingen känner. 
Jag är en människa, en eld som bränner, 
ett kaos — världen är den själ jag har. 
Jag är ett ingenting i allt, men allt 
är i mig själv och danat av mitt eget 
till ting och ton och värde och gestalt. 
Jag är en mask som krossas under steget, 
och jag är gud och skapare och stryps 
av skapelsen och knäcks av hennes kryps 
fördömda sargande i själamärgen. 


56 


I mig är morgonrodnaden på bergen 
och nattens döda blänk när blixtar gå, 
och sol och sus och surr av bin från ängen 
och sländans färd och molnets i det blå. 
En ensam kväll, när pilens blad och hängen 
som lyror spela kring en skaldegrav, 
är jag den vind som sakta rör vid strängen. 
Jag är orkanen på ett piskat hav. 
Nu vill jag stiga över hav och land 
och smaka högre lust än mänskoströmmens 
på gatorna vid larm och lyktors brand 
— och se jag lyfts och bärs av drömmens 
och diktens luftdrag till en salig strand, 
där skönhet blommar evigt och för alla 
och vita väsen vandra hand i hand 
och timmarna som långa böljor falla 
i sanden med ett sorl av sång ibland. 


Men jag är människa och människan 
är djur, jag vill bli djur, jag måste känna 
det ursprungsdunkla i min ande bränna 
som det en gång hos stammens fäder brann 
Att gå som gamla ormen på sin buk 
och äta jord och vämjas och förkättras 


57 


och nära själen med sin själs förödelse 
är ont, men gott för den vars själ är sjuk. 
Dock, skönare är det som vinkar sedan. 
Hur ljuvligt att förlåta sig och bättras! 
Det är ett bad, en ny och lycklig födelse. 
Jag minns ej själv, hur många gånger sjuk 
jag dött och fötts på nytt till livet redan. 


Så tag mig, liv.  Jag vet ej vem jag är, 
blott att jag ej vill vara annorlunda. 
Jag vet ej vad det halta ödet bär 
i påsen åt mig, det är bäst att blunda. 
Att vara människa är vara såld. 
Det är att blöda för det hugg av hälen 
som låter hästen stegra sig och slå. 
Det är att aldrig kunna lugnt se på. 
Det är att gråta mörkrött blod i själen 
åt all den skam och allt det ve och våld 
vi fått, när vi fått livets dubbla gåva 
att pina och att pinas av varann. 
Det är att vara stolt och vek som jag 
och trött och dum och inte kunna sova 
för minnet av en fattig blick en dag. 
Jag är en människa, en makt, en man. 


58 


Det finns ej klarhet av den klara fröjden, 
av gudarnas och barnens himmelsfröjd, 
som inte lyst mig någon gång, när böjd 
jag knuffats mellan dessa gudsbeläten 
i smuts och rofferi på jordens rund 
— och ingen last så salighetsförgäten 
att jag ej någon grå och skymflig stund 
har tiggt den som man tigger hjälp av höjden 
och hört den svara mig och känt den nå mig 
med giftig tanke och med sölat namn. 


Jag är en människa, så spotta på mig! 
Jag är en människa, se här min famn! 


*  * * 


59 


VANDRAREN. 


Det stiger ett berg och faller en dal, 

jag vandrar, jag går, jag lyss till ett tal, 

molnen dansa i höganloftssal, 

och vindens luta låter. 

Här |är ett hus där jag bodde förr. 

Spikade fönster och bommad dörr. 

Ägarn vänder ej åter. 


Jag lyss till en röst, det är kallets röst 

som talar i lågor i mitt bröst 

och piskar mig framåt och ger mig tröst 

och följer grym och trogen. 

Vart skall det bära?  Det får jag se. 

Var skall jag vila?  jag får väl be 

om bädd och blund i skogen. 


60 


Myrarna gunga, och ödemarksjord 
väntar på sagans: duka dig, bord! 
Odlarn är mannen med sagans ord. 
Här skall plogen skära. 
Människor skola väl leva här 
och älska och sörja som livet är 
och dö hos sina kära. 


Stanna är strypa sin själ, jag vill nå 
högre och högre och högre ändå. 
Fötterna blöda; vad skall jag få 
till lön och vem betalar? 
Det stiger ett berg med sol på sin kam, 
dit vill jag vandra och söka mig fram 
djupt ur dödens dalar. 


Mitt öde har tagit mig tyst vid hand. 
Solbergets topp kan jag se ibland 
skymta ur svävande luft som en strand 
ur havets böljespegel. 
Där brusar det lyror i salig lust, 
och skyarna landa på bergets kust 
som skepp med vita segel. 


61 


Och där är frihetens höganloftssal 
för ett instängt liv i en instängd dal. 
Jag vandrar, jag går, jag lyss till ett tal, 
i stormen talar Herran. 
Jag vacklar. Jag faller. Nu svartnar skyn. 
Var är ditt löfte och var är din syn, 
solberg, solberg i fjärran? 


*  * * 


62 


DRÖMMARENA. 

De skrida förbi med famnen sträckt 

mot en syn som evigt gäckar. 

Deras panna är mörk, deras dräkt 

har trasor och hål och fläckar. 

De följa en stjärna, en vind, ett moln, 

ett irrsken, en korseld av nycker 

och trycka till bleka läppar den skåln, 

där aningen tömt sina drycker. 


De köpa ej jord och de bygga ej hus, 

mot okända trakter går färden, 

och gåve Herren dem himlarnas ljus 

och gåve Satan dem världen, 

de kunde ej stilla sin törst ändå, 

de måste söka och vandra och gå 

på väg till någonting annat. 

Hur smått blir allting som fått ett svar! 

Det stora är det som står olöst kvar, 

när tanken svindlande stannat. 

*  * * 


63 


VÅRFROST. 

Därute stiger vårens sång, 

och hela rymden klingar 

av lust som finner jorden trång 

och längtar efter vingar. 

I dammet på vår fönsterpost 

vi rita tysta skrifter 

om allt som slutade i frost 

och fattiga bedrifter. 


Vi föddes gamla, och vår släkt 

fick gråa hår i vaggan. 

I drömmen härjade vi käckt, 

men sänkte genast flaggan, 

när livet som piraten strök 

vår farkost allt för nära. 

Nu sitta vi med rygg i krök 

och lappa hop vår ära. 


64 


Därute visslar vårens storm 

sin vilda rövarvisa, 

och allt som lyder lag och norm 

skall nu stå upp och prisa. 

Men våren håller icke min 

och känner inga plikter. 

Vi fyra på i vår kamin 

och elda den med dikter. 


Så lustigt ingenting föröds 

som tjuguårslyriken, 

och ingen fågel Fenix föds 

ur askan och kritiken. 

Låt vädren sopa himlen ljus, 

det blir väl aldrig dager 

i våra hjärtans stängda hus 

med gammalt skräp på lager. 


Vem bryter upp den dörr som sprang 
i lås för länge sedan? 
Ej vin och vår och lyrors klang. 
På lur står alltid ledan. 


65 


Se Abels släkt i solen ler, 
där lyckans böner stiga. 
Vår offerrök har slagit ner, 
och våra gudar tiga. 

*  * * 


5. — Bergman, Valda dikter. 


66 


STYVBARN. 


Alltid ser jag dig ensam vandra 
Varför går du ej med de andra? 
Varför skrattar du aldrig, kära? 
Tung är sorgen för en att bära. 
Låt oss vara varandra nära, 
hjälpa, trösta, älska varandra. 


Låt oss köpa oss bröd och dricka 
vatten ur samma skål, min flicka. 
Vilsna äro vi och förskjutna, 
men med läppar till läppar slutna 
glömma mänskorna det förflutna 
och all ondskans tungor som sticka. 


67 


Världen kunde nu icke skona, 
men vi ha väl vårt att försona. 
Det är gåtor i allt som händer. 
Kvällens stjärna så milt sig tänder, 
och i drömmarnas ljusa länder 
får min askunge slott och krona. 


68 


SKUGGAN. 

Nu fäller fönstret sin ridå. 
En skugga rör sig av och an 
i kammarn innanför med små, 
små nickar som en kinaman. 
Och natten lång kan mannen gå 
ur rum i rum och plötsligt stå 
och stirra som i hemligt bann. 

Är det ett ont han ruvar på? 
Är det en lycka som försvann? 
Det är en nöd att leva så 
i sömnlös ensamhet som han. 
Men tyngre är att vara två 
och när varandra och ändå 
så bittert borta från varann. 


69 


DEN DÖDA. 


Hon mätte icke ut sitt värde 
och vägde icke ve och väl. 
Den lön hon tigande begärde 
var eld mot eld och själ mot själ. 


För henne fanns ej synd och späkning, 
så litet som en skriven lag, 
och aldrig satte hon på räkning 
sin ungdoms fond för ålderns dag. 


Hon var ej den som eftersinnar, 
hon flammade och sjönk förtärd 
och pyrde ej som sura pinnar 
på någon huslig lyckas härd. 


70 


Ty luft och ljus var hennes väsen 
och glimt av hav med stormar i. 
Hon var för stolt, för rik, för kräsen 
att bära ok och band som vi. 


Och därför gick hon när hon kände, 
att allting tyngde här som mull, 
och lät oss stå med vårt elände, 
vårt hjärtfel och vårt goda hull. 

Hon lät oss stå där gubbförgrämda 
och stirra på en öppen grav 
— när hennes själ, den aldrig tämda, 
blev luft igen och sol på hav. 

*  * * 


71 


EN SAGA. 

Det mörknar och allting blir stilla, 
och släckta bli alla ljus, 
som lyst på dumhet och villa. 
Men högt över somnade hus 
och högt över vidder och vatten 
och människor ljuder ett skri. 
Med dånande vingslag i natten 
susar en fågel förbi. 


Ur skyarnas tummel spanar 
hans öga mot jordens ban. 
Var finns hon, prinsessan, som anar, 
att svanen är mera än svan? 
Den rätta, den enda bland alla, 
var är det i världen hon finns 
som låter fjädrarna falla 
från sagans förtrollade prins? 


72 


Var finns hon, hur gå hennes dagar? 
Är livet en ära, en skam? 
Står slottet i solsken, och jagar 
karossen i fyrspann fram? 
Den höga, som frälsningen gömmer, 
har någon förstått hennes pris, 
eller sitter hon blek och drömmer 
i askungedräkt vid en spis? 


Du vildfågelsskri, som ropar 
ur molnen din ödsliga sorg, 
det kommer ej svar från de hopar, 
som kräla på gator och torg. 
Med dimmiga ögon och hjässor 
som luta gå mänskorna kring. 
Det är ej så gott om prinsessor 
på jordens bedrövliga ring. 


Ett släkte av dvärgar träter 
därnere vid grytor och fat 
och ljuger och dricker och äter 
och dör och blir maskarnas mat. 


73 


Kanhända prinsessan får tvina 
i tornet och mista sitt mod. 
De små äro jättar att pina 
till döden ett kungablod. 


Nu sova de alla som pina. 
Min svan, har din styrka flytt? 
Sträck ut, tills skyarna skina 
och krypen vakna på nytt. 
De själar, som djupast brinna, 
de tiga bland människor helst. 
I tystnaden blott kan du finna 
prinsessan och varda frälst. 


*  * * 


74 


DIOGENES, 

Nog har du söner bland förryckta, 
du gamla narr, som gick omkring 
och letade med ljus och lykta 
en människa på jordens ring. 


Jag känner en som slitit skorna 
på samma väg i sina dar, 
men han blev rädd för alla klorna 
och rädd för ljuset som han bar. 


Han slängde lyktan uti backen 
och sitter lugn i mörkret nu 
och kliar åsnorna i nacken 
och kallar paddan för sin fru. 

*  * * 


75 


TI T AN EN. 


Det är sant att hans tanke förlyfte 
sin vinge och hatet fick makt med hans själ, 
men hatet var sprunget ur kärlekssyfte, 
det var skönhet och ära och människoväl, 
som vässte hans hån mot den himmelska staten, 
där gubbiga gudar sovo på maten. 


Så fick han betalt som man alltid betalar 

det stora som rasat och menat gott. 

Att visa vägen ur trånghetens dalar 

till bergen med vindar och sol var hans brott. 

Det blev tomt omkring honom; folket skydde 

sin hjälpares hand och vände och flydde. 


76 


Då drog han sig undan för åsnesparken 

som ett dödssjukt lejon med sprängande kval 

och byggde en grotta i ödemarken 

och teg och blev borta ur människors tal. 

Men den som i striden aldrig fått knäcken 

gav ensamheten nu gudaskräcken. 


Han kom tillbaka, han böjde sin panna, 

han slog sig för munnen: jag visade fel. 

Hans röst var en dom, när han bad att få stanna 

i dalen och ärva sin arvedel 

av nåden från ovan till alla de snälla 

små öken som följde sin gamla skälla. 


Och folket hängde en krans på hans öra 

och en om halsen och en på hans bak 

och blåste fanfarer och lät så föra 

i triumf titanen som blivit spak. 

Det var äntligen skett det stora miraklet, 

och gudarna logo i mjugg åt spektaklet. 


77 


Men vi, som stodo vid vägen, vi sågo 

hans pannas mörker och ögonens blund, 

vi läste de lidandets tecken som lågo 

i gången till offret i gudarnas lund. 

Jag tror att han svettades blod under slaget, 

men han var dock titan än i nederlaget. 


78 


PROSPERO. 


Fjärran till Avons gamla stränder 
vandrar dikten på pilgrimsfärd 
för att ropa ur skuggornas länder 
mannen som skapat en värld. 


Vad är han själv?  En dimbild bara. 
Verket ger oss hans lust och kval. 
Verket är han, med tusen klara 
ögon och tusen tungors tal. 


Människohavets brus, som rullar, 
rullar och brusar i hans ord, 
och ur grifter och ättekullar 
stiger hävdernas släkt på jord. 


79 


Folkens stora drama och tidens 
med sitt dån över scenen drar. 
Gamla Will, om du väcktes av stridens 
grova lurar i våra dar, 


skulle du kanske se hur skogen 
går emot Dunsinan fram. 
Tiden är tung av blod och mogen. 
Låt den stupa på all sin skam. 


Fet sitter maktens gud i salen 
och pöser och lutar till fall. 
Märker han inte vid pokalen 
Banquos vålnad som väntar kall? 


Hör han ej domen, hör han ej jätten 
Calibans djuriska låt? 
Hör han ej Lears orkan på slätten, 
Timons hat och Cordelias gråt? 


80 


Tror han att Hamlet är blott en pipa 
att spela för stympare på? 
Aldrig kan maktens gud begripa 
rättens, som en gång skall rå. 


Vakna, Prospero, ur din dvala. 
Stora trollkarl, sträck ut ditt spö, 
stilla stormen och låt den svala 
friden falla på land och sjö. 


Skänk oss en glimt i molnets springa, 
skänk oss dagen, som nu är skymd, 
och låt Ariels flöjtton klinga 
åter i klarnande rymd. 


*  * * 


81 


DIONYSOS. 


Med blåa, immiga druvor leker 

ett naket barn, skönt som en liten gud. 

Se purpurstänken på hans vita hud. 

Ögat är eld och det smeker 

var klase som krossas och sprutar rött. 

— Men ute på gatan är allting dött. 


Ute på gatan är söndagskväll 
med smutsig luft och syndafloder på marken, 
och folket har räddat sig in i kapell 
som djuren i arken. 
Det är mörker kring lyktornas bloss, 
och plötsligt brakar det loss 
ett dån av klockor som hot mot oss . . . 
6. — Bergman, Valda dikter. 


82 


Jag fäller gardinen, och öm och glad 

lyfter jag upp ur druvornas bad 

min sprattlande gud i famnen. 

O, Dionysos, min sol, min värld 

i en värld som släckt sin sol och vill sova, 

tag alla de vackra namnen 

från myternas dar i gåva 

och bär dem som hyllningsgärd! 


Ljusbringarn är du, 
jorden klär du, 

det springer glans av din glädje, min gud, 

och mörkret fladdrar och viker 

— men ingen skriker 

så vilt som du vid klockornas ljud. 


83 


MÖRDAREN. 


Molnet är blodigt i kväll. 
Finns ingen räddning för mig? 
Finns ingen Gud som hör mig? 
Vad vill jag?  Vart bär det? 
Vem är det 

som ropar, att molnet är blodigt i kväll? 


Är det någon på dörrn igen? 
Det viskar.  Det tassar.  Det gnäller. 
Nu kommer det folk.  Nu gäller 
det bita vasst, 

sade vargen och visade tänderna. 
Jag är fågelfri, jag är ingens vän, 


84 


och ingen skall heller 
få mig levande fast, 

så sant jag ser rött och har rött på händerna. 


Hon ligger därinne.  Jag tog 
en yxa och slog, 
det känns så skönt när man slår. 
Ja, jag dräpte henne.  Än sedan, 
hon har dräpt mig i tio år! 
Det är slut.  Jag är gubbe redan, 
och se på mitt hår, 

så grått har hon gjort det med allt sitt hat, 
den kvinnan jag givit kläder och mat 
och kallat hustru och burit 
en gång på armarna som jag svurit. 


Nu kommer man.  Nej, det är tyst, 

så gravtyst som låge jag 

djupt i jorden och hörde 

jag ändå vartenda knyst, 

och blicken är öppen som såge jag 

längre än människoöga nått. 


85 


Molnet har bleknat. Rörde 
jag vid något vått? 


Jag säger att molnet har bleknat och allt 
har blivit likblått och kallt. 


Det är någon som mördat ljuset. 
Jag fryser. 
Händerna skaka. 
Jag vill vaka 

och bedja och lyss vid min port 
och se om det lyser 
och grannen kommit tillbaka. 
Nu går det i trapporna. Fort 
ur huset! 

Jesus i himlen, vad har jag gjort! 


Och åter går jag på gatan ett slag, 
och lugnt blir mitt blod 


86 


och lätt mitt sinne, 

och hela världen är god och jag 

är god och hon som ligger därinne 

var också god — — 

Hur kunde det gå som det gått? 

Jag skulle helst vilja gråta, 

om det hjälpte blott. 

Men det hjälper inte.  Mitt brott 

kan ingen förlåta. 


Gud vet hur länge jag drivit omkring. 

Det är natt nu, och ingenting 

har det hänt. 

En unge har bara vänt 

sig om i trängseln och gapat på mig. 

Jag är rädd för barnen; de se 

så mycket, och hämnden kan nå mig 

ett tu tre. 


Men nu har jag staden i ryggen, 
och mellan bråte och byggen 
blir gatan landsväg — och där 


87 


är skogen. 

Så kolsvart den är! 

Jag vill söka mig in i skogen. 

Jag är trött.  Jag vill lägga mig ner 

och somna bland träden, som sova, 

och aldrig vakna mer. 

Har jag väckt dem?  De mumla så dova. 

De luta sig mot varann 

och tissla och tassla om freden, 

som störs av en ogärningsman. 

Det prasslar i buskar och reden. 

Det sjunger i fjärran dånande 

toppar, det nalkas, det låter som hånande, 

rasande, klagande 

röster av jagande 

andar, som störta med vreden 

från höjden och falla 

över mig alla 

och klämma 

och krama mitt bröst i sin famn . . . 

Ropade någon mitt namn? 

Det var hon!  Jag kände igen 
hennes stämma. 


88 


Hon lever än. 

Som blod av mitt blod och själ av min sj 

skall hon ropa var natt i mitt öra 

sitt sista förfärade skri. 

Vad tjänar det till att slå ihjäl? 

Hon dräptes ej när hon föll. 

Hon dräps ej förrän jag faller 

själv och allt är förbi. 


Det ljusnar bland trädens galler. 

Snart kommer morgonen klar. 

Det är som om hela världen höll 

sin anda och väntade svar. 

Stilla dig, värld.  Jag vet vad jag har 

att göra. 


89 


TILL FRU DU CHATELET. 

Efter Voltaire. 

Om jag skall älska än, så kalla 
tillbaka mina kärleksår. 
Lägg livets morgon, om det går, 
till aftonskuggorna som falla. 


Se tiden tar min hand med bud 
att jag skall överge numera 
de sköna land, där vinets gud 
och kärleksgudarna regera. 


Men någon fördel skall man väl 
i denna grymma dom bevara. 
Den som ej har sin ålders själ 
han har sin ålders onda bara. 


90 


Så låt de unga ha allena 
sitt stormande och yra skick 
Vi leva blott två ögonblick. 
Må visheten då få det ena. 


Ni flyn mig alltså för beständigt, 
o, dårskap, ömhet, illusion, 
som tröstat med en himmelsk ton 
i allt vad livet har eländigt. 


Två gånger dör man på sitt sätt. 
Att sluta älska och behaga 
den döden kan jag ej fördraga. 
Att sluta leva det är lätt. 


Så sörjde jag att de förgått 

min ungdoms felsteg, och jag kände 

hur till förvillelserna blott 

mitt hjärtas längtan ännu brände. 


91 


Då kom från himlen som en dröm 
den blida vänskap till mig bjuden. 
Han var kanhända lika öm, 
men ej så het som kärleksguden. 


Och ledd i dessa nya fjät 
och lyst av detta ljusets bölja 
jag följde spåren — men jag grät 
att ej ha andra spår att följa. 


92 


SALIG BISKOPEN. 


Jag längtar, så salig jag är, 
till den gamla syndiga jorden. 
Jag längtar till dig, min hjärtanskär, 
och till alla de falska orden. 


Vad hjälper väl änglarnas vård, 
när själen ändå går sönder? 
Jag längtar tillbaks till Lundagård, 
till professorer och bönder. 


Mina tankar flyga i nöd 
till Smålands mörkaste bygder 
med stenar i stället för bröd 
och dumhet i stället för dygder. 


93 


Har folket därnere glömt 
sitt brännvin och sin postilla? 
Är mitt Växjö lika berömt 
och luktar det lika illa? 


Och landets heliga huvudstad 
med alla de söta små gässen, 
med sång och musik och parad 
och sanningsvittnen i pressen, 


jag minns så väl hur det var 
och gråter vid minnet i anden. 
Finns Svenska akademien kvar 
och en skald bland de blåa banden? 


Hur kniper man nu sin medalj? 
Vad är det som går för slags klister? 
Ges det ännu hjärnor av talg 
och ännu fosforister? 


94 


0 Svea, som steg för min syn 

1 den prisbelönade dikten, 
du krälar därnere i dyn 

och pöser och ökar i vikten. 


Dina bästa söner få stå 
och skämmas för fåraskocken. 
Du har alltid älskat de små 
och satt de stora i stocken, 


tills du har släckt deras bloss 
och gjort deras hjärtan kalla. 
Profeter bli inga hos oss 
som inte dregla och lalla. 


Jag fick väl också min del, 
tills jag blev gallsjuk och galen. 
Det var inte kvinnornas fel 
och inte riksdagstalen. 


95 


Det var något annat, jag har 
det just på tungan och kan det. 
Jag tror, min själ, att det var 
den tjocka luften i landet. 


O Svea, låt vädra ditt hus 
och hör vad biskopen talar; 
det luktar ju gravöl och snus 
ända till himlens salar. 


Vad hjälper det evigas ro 
och makten och äran och riket? 
Jag längtar tillbaks till Östrabo 
och mina präster i diket. 


Därnere är fattigt och skumt, 
och här är det ljust kring borden. 
Jag vet att jag längtar dumt, 
men jag längtar ändå till jorden. 


ROMANTISK OPERA. 

Mot kvällens guldgrund 
ser jag en gammal 
stad med spetsiga 
gavlar och torn och med 
blåsigt lyktsken från 
krogen »Blommiga bröder». 


Men i gränderna ligger 
skuggan, och böjda 
viska vid brunnen 
en man och en kvinna. 


97 


Nu ringer Angelus. 

Nu gråter flickan. 

Vem är den svarta 

mannen i kappan? 

Jag tycker att allting 

har hänt mig själv, eller 

är det en dålig 

opera bara? 

Flickan liknar en 

flicka jag kände, 

och mannen är jag och 

kappan den stal jag 

från en romantisk 

poet i min ungdom. 

Nu är den stulen från mig, 

och med kappan 

miste jag flickan. 


Det mörknar. 
Det mullrar i basen. 
De blommiga 
bröderna skråla. 


7. — 


Bergman, Valda dikter. 


98 


GUBBEN. 


Så har jag hurrat mig hes och trött 
i livets skrävlande gille. 
Min själ är sönder och skrattet dött 
och dött och torkat mitt snille. 


Vad äro vi dock i denna värld? 
Blott skuggor, som irra och irra. 
Med kalla ögon på all vår färd 
de sömniga stjärnorna stirra. 


De unga slåss om väder och vind, 
och kärleken är deras pina. 
Den gnager köttet ur deras kind, 
tills knotorna bli som mina. 


I aska slocknar en brasas brand, 
i aska det liv vi leva, 
och eld som sökt mot himmelska land 
får krypa på marken och treva. 


Och när vi ha härjat och stormat an 
och gråtit oss blinda i harmen, 
så kommer en gammal vänlig man 
och nickar och tar oss vid armen. 


Han för oss in i en stad, vars hus 
stå mörka i tigande hopar. 
Där lyser icke ett enda ljus 
och ingen människa ropar. 


Vårt hjärta blir stilla och blodet kallt 
i svepningens vita klutar, 
och långsamt följa vi utan halt 
en gata som aldrig slutar. 


100 


HUSTRUN. 


Det mörknar i täppa och teg, 
och allting blir askgrått till färgen. 
Som jättar med sjumilasteg 
gå molnen i natt över bergen. 


Vem ger mig min Joel igen 
så stark som han drog att strida? 
Jag känner hans kyssar än. 
Mitt hjärta är ryckt ur min sida. 


Det följer ett nummer, ett namn, 
en skugga i dödskalla nätter. 
I Joels kappa och famn 
det sover på härjade slätter. 


* 


101 

Det vakar och brinner och går 
med Joel mot fasor som blända, 
och får han en kula, så får 
den kulan mitt liv kanhända. 


Var stilla, mitt bröst!  Är jag feg? 
Jag hör hur det kvider härinne. 
Som ändlösa härars steg 
går tankarnas tramp i mitt sinne. 


Men en gång skall domen stå 
över alla de onda makter, 
som göra de mäktiga få 
till bödlar i stället för vakter. 


Och en gång skall allt vad vi nu 
förtvivlade knappt våga stamma 
bli ropande röster och du 
och jag kanske hämndens flamma. 

*  * * 


102 


MARCHE FUNEBRE. 

Vi komma från maktens tinnar 
och vanmaktens tidsfördriv. 
Vi kräla. Vi linka på pinnar. 
Vi släpa det lilla som ännu 
finns kvar efter doktorns kniv. 
Och döden vill inte ha oss, 
och livet kan inte ta oss 
tillbaka som mer än stumpar 
och stycken och trasor av liv. 

Här har du din älskare åter, 

men armarna har han glömt. 

Han vänder sig bort och gråter 

med blodiga ögonhålor 

och nickar och småler ömt, 

fast halva ansiktet tryter 

— och om det är äran som flyter 

ur såret inunder rocken, 

så stinker äran fördömt. 


103 


Men solen mister ej ljuset 
för några haltande led. 
Se världen är skön och snuset 
är gott, om man bara äger 
en näsa att snusa med. 
Vårt land, vår heliga moder, 
här får du till hjältestoder 
och fågelskrämmor på åkern, 
där korparna slagit ned. 


*  * * 


104 


LIVSKAMP. 


Aldrig mäta vad man lider, 
kämpa genom tiders tider, 
liv för liv och vän för vän, 
vackla, störta, resa sig igen 
— det är modet, det är lagen 
för allt mod som står i slagen, 
och där stå vi var med sitt, 
du och jag, i kampens mitt. 


Ingen slipper. Var skall svinga 
svärd i kallets kamp, och ringa 
är ej något kall som bärs 
av en tro, en lust att bringa 
allt, om allt en gång begärs. 


105 


Handen åt varandra, bröder! 
Den är störst som starkast blöder, 
den är främst som giver mest. 


Så blir livets kamp en fest. 


*     * * 


106 


MÄNNISKORNAS ÖGON. 


Klara skola människornas ögon vara. 

Stilla skola de lysa i lyckans lilla 

korta minut, innan lyckan är borta, 

spegla dagar och moln som segla 

blå eller vintergrå, 

låga av liv och våga 

visa sin lust att prisa, 

harmas, läka, lena de armas 

kval med ett ögas milda tal 

— brista lätt i det sista. 

Så skall livet gå. 

*  * * 


107 


EPITAFIUM. 

Han steg så högt i isande blått 
som människor nå i det kalla. 
Han föll så djupt som människor falla. 
Hans öde var mätt med större mått 
än måttet på fattighusöden. 
Det satt en eld i hans ögonklot 
som lyste av hat och log åt hot 
och  sänkte hans  bana  i döden. 


Och döden stack honom bakifrån. 

Nu ligger han jordad och fallen, 

och  maskarna fräta i skallen 

som tanken frätte förr med sitt hån. 

Och över hans grav profeteras 

om andra gudar än dem han lärt, 

och vad han velat är icke värt 

en  spark i  mullen,  betalt, kvitteras. 


*  * * 


108 


VÅREN. 

Nu kommer den grymma våren 
med sol i tak och vägg. 
Mina ögon rinna, och hjärnan 
är tom som ett urblåst ägg. 

Man blir ju sjuk och fördärvad 
av allt detta vita ljus, 
som glittrar, glänser, vaggar 
och dränker hela ens hus. 

Det glittrar, glänser, vaggar 
som långa böljeslag, 

och rockens hål och själens 

stå hemska i öppen dag. 


109 


VISA ORD. 

Vi ha så gott om visdom åt varandra 
och säga: det är så och det är så, 
och där går vägen, var så god och gå 
den väg, som vi ha sagt att ni skall vandra. 

Men jag har aldrig mätt och räknat stegen, 
och jag har aldrig gått den väg man sagt, 
och det har ingen människa fått makt 
att gå en annan väg än just sin egen. 

Och vad som styr den vägen, icke är det 

beskäftigt fingerpek och visa ord. 

Det bär i höjden  eller också bär det 

i djupet för oss — utan visa ord. 


110 


KRITIK. 


Är det ett stycke kött ur bröstet rivet, 

är det ett ord med blod och tårar skrivet, 

är det en enda fattig glimt av livet 

i denna tomma grannlåtspoesi, 

som gör i snirklar och i snideri? 

Låt yrkets möda gälla vad den kan. 

Jag vill ej ha ett yrke, men en man, 

en kvinna, kropp och själ i orden. 

Ej ord för ordens skull.  Blott det kan slå 

sin klo i hjärtat och sin rot i jorden 

som har ett livets frö att bära på. 


*  * * 


111 


ELDEN. 


Han täljer bilder till sin tröst 
i mörk och bildlös tid, som jagar 
med storm och moln och hat och höst 
mot fimbulvinterns vreda dagar. 


Var ljusets gudom bryts på knä, 
där härar av dämoner tåga. 
Han skär i blockets hårda trä 
sin harm, sin längtan och sin plåga 


— förvridna drag och sälla drag 
och tapper tro och bittert lyte, 
den värld som skapats av hans jag 
och skapat jaget till sitt byte. 


112 


Om tiden kommer med sitt ord 
och ropar hånfullt i hans öra, 
att aldrig var den mindre gjord 
för fantasiens leksaksgöra, 


så svarar han: mitt hantverk är 
mitt liv, hur föga det nu gäller, 
och elden, som mitt inre tär, 
är inte bara lusteld heller. 

*  * * 


113 


ÖDE. 


Vi äro hopar 
av blad i vinden, 
som vinden sopar 
till någon skreva 
vid kyrkogrinden. 
Vi måste leva 
vår röda saga 
och måste jaga 
som molnen jaga 
på blinda vatten 
och blåsigt kalla. 
Vi måste stiga. 
Vi måste falla. 
Vi måste tiga 
och gå mot natten. 


8. — 


Bergman, Valda dikter. 


MELODIER OCH MÅLNINGAR 


y 


117 


ADAGIO. 

Vattnet rörs och vinden spelar, 
vind och vatten ta varann. 
Bakom skogens glesa dungar 
gula rågen gungar 
av och an. 

Det är bara du som felar. 
Hjärtat saktar sina slag. 
jag hör svag musik som spelar 
mig till sömns i dag. 

Molnen glida lätt som vita 
svanar över himlens sjö, 
men de tiga där de fara, 
svanar sjunga bara 
när de dö; 

Ont och tungt har jag fått slita, 
det är tungt på tiggarstig. 
jag vill fara med de vita 
svanarna till dig. 

*  * * 


118 


MELODI. 


Bara du går över markerna, 
lever var källa, 
sjunger var tuva ditt namn. 
Skyarna brinna och parkerna 
susa och fälla 

lövet som guld i din famn. 


Och vid de skummiga stränderna 
hör jag din stämmas 
vaggande vågsorl till tröst. 
Räck mig de älskade händerna. 
Mörkret skall skrämmas. 
Kvalet skall släppa mitt bröst. 


119 


Bara* du går över ängarna, 
bara jag ser dig 
vandra i fjärran förbi, 
darra de eviga strängarna. 
Säg mig vem ger dig 
makten som blir melodi? 

*  * * 


120 


MÅNSKEN. 

Nu badar allt i nattens silverljus. 

Med stängda luckor drömma vita hus 

vid vägarna där ingen färdas. 

Ur valvet under parkens gamla träd 

en fågel lockar späd 

på något hjärta som förhärdas. 


Det går en dans i vitt på sjö och äng, 
och vinden vilar i en rosensäng 
och skuggan på sin bädd i snåren. 
Men innerst i en dold och daggig vrå 
står Puck och lurar på 
en älva som har tappat spåren. 

*  * * 


121 


ÖDES VISAN. 

Ingen sol i min vrå. 

Skyarna ligga tunga. 

Världen är hård för gammal och grå, 

världen är hård för de unga. 

Allt skall man mista, 

när kommer det sista 

slaget som ödet skall slå? 


Dagarna gå och gå, 

och glömskan snöar på alla. 

Livet är dödens.  Vi vissna som strå. 

Tysta stjärnorna falla. 

Läpparnas bleka 

böner beveka 

aldrig ödet, när ödet vill slå. 


122 


Nog är det tungt att få 

stenar till bröd beständigt, 

men det finns de som leva ändå 

och skratta åt allt eländigt. 

Korslagda armar. 

Ödet förbarmar 

sig icke, ödet vill slå. 


123 


STJÄRNAN. 


Jag sliter i dagarnas kedja. 

Jag pustar på mina kol. 

Jag smälter och smider, min smedja 

är het som ett avgrundshål. 

Det brusar som eld och det stänker 

som sot från min diktarhärd 

— men ovan går skyarnas värld, 

och mellan skyarna blänker 

en stjärna på salig färd. 

Det brusar som eld i min hjärna 

och rinner som blod i min tår. 

Jag hälsar dig, saliga stjärna, 

som aldrig jag når. 


124 


PASTORAL. 


Nu rinner floden stilla 
i blankt och krusat lopp, 
och gökens rop, Camilla, 
min längtan tänder opp. 


Den klara luften lyser, 
det ler i skog och mark. 
All ömhet som jag hyser 
slår ljuvlig ut och stark. 


Mitt solsken, min herdinna, 
min sötma och min lust, 
se våra dar försvinna 
som flarn för vindens pust. 


125 


Vår ungdom är en blomma, 
en fjäril är vårt skratt. 
Snart ligga fälten tomma, 
och fjäriln dignar matt. 


Det täcka lammet dansar 
ej mer på munter klöv, 
och lundens gröna kransar 
bli gult och vissnat löv. 


Och som en ängslan trycker 
den sönderslitna skyn, 
och vi få gikt och nycker 
och fula veck i hyn. 


Så låt oss ej förnöta 
vår tid i trumpet tvång, 
men höstens välde möta 
med kyssar och med sång. 


126 


Här under trädens galler 
är svalka, doft och lä. 
Ditt vackra huvud faller 
i drömmar mot mitt knä, 


och dina ögon spegla 
en flik av himlens blå, 
där vita strömoln segla 
och tindra och förgå. 

*  * * 


127 


HAVET. 


Jag såg det sprutande, 
grönt som ärg, 

med resta kammar och tjutande 

lungor och hy som ändrade färg. 

Det grät, det tiggde, det kved, 

det blev svart av hot 

och klättrade upp och rasade ned 

och sög och slickade efter min fot. 

Men ytterst där himlen tog mot 

och rämnade skyar slungade 

en knippa sol i bränningens svall 

låg vit och kall 

en nereid och gungade. 


128 


NYMFERNA. 

Nu vita moln och klara källor glimma, 

och på en strand som gula liljor bär 

står solrök kvar från dagens gryningstimma, 

och flodens bubblor brista tyst isär 

bland säven i ett sund med sandig botten. 

Det är en ort som nymfer hålla kär. 

Här vädra inga hundar vilt, och här 

förstummas jägarhornens klang och skotten. 


Se Silvia.  På dävna stigarna hon träder 
med skogens gröna skymning i sin blick. 
Den spindelväv, som barm och höfter kläder, 
ha glada vindar rubbat ur dess skick, 
och det är löv och mossa fäst i håret. 
På armen syns en liten blodig prick, 
en minnesbeta som den sköna fick 
av någon retad nypontagg i snåret. 


12g 


I floden Nephele och Arethusa 

ha tumlat om bland fiskars lek och spring. 

Nu gunga de i skum, och deras ljusa 

och tomma ögon spegla ingenting. 

Som snäckan gömmer havets sus, så gömma 

de sus av vind och vatten runtomkring, 

och brösten andas kallt och pulsens sving 

få rytm av vågorna som sakta strömma. 


Men på den middagsheta ängen vilar 
Astrea med sin mun vid källans brädd, 
och solen skjuter sina gyllne pilar 
mot hennes vita kropp, som darrar rädd 
och sprider doft av timotej och klöver. 
Till hennes prydnad står var tuva klädd, 
och humlor fly och bin kring hennes bädd 
med ljuv musik som domnar bort och söver. 


Och rymden rörs, och skog och äng och källa 
och flodens svala mummel stämma i 
en suck, men det är suckar av de sälla 
till gudarna som levde förr än vi. 
9. — Bergman, Valda dikter. 


130 


Se glömsk av allt, med steg som drömmar styra 
och själen fången i en melodi, 
går tyst och tankfullt leende förbi 
Ovidius med fingret på sin lyra. 

*  * * 


131 


GAMMAL NEDERLÄNDARE. 

Det är inte roligt att stå 
och bulta längre, Katinka. 
Månen lyser och vädren gå, 
och de frusna stjärnorna blinka. 
Min knoge är röd, min näsa blå. 
Se så, 

lyft nu på dörrens klinka. 


Glänta på dörrn och låt mig få 
tak över huvut, din slinka. 
Du skall duka ett bord med små 
förgyllda koppar som vinka, 
öl och brännvin och ost för två 
och så 

en fet och rykande skinka. 


*  * * 


132 


DEN SOVANDE STADEN. 

Det ligger en stad, jag säger ej var, 

berömd i rikets annaler, 

med gator och hus där mossan är kvar 

och stinkande gröna kanaler. 

Och där finns det visdom av bara hin 

och mögel och damm vill jag lova, 

och själva kajorna tala latin, 

men stadens fäder de sova. 


De sova i solsken, de sova i regn, 

de sova i alla väder, 

de sova i lagarnas heliga hägn 

som målen i gamla kläder. 

Så sover det goda samvetet blott, 

som är en välsignad gåva. 

Ack, det är människans skönaste lott 

att äta sig mätt och sova. 


133 


Och året det kommer och året går, 

och tornets visare vänder. 

Men en vacker morgon på torget står 

en yngling med knutna händer. 

— Hallå, du vördiga borgerskap, 

som snarkar inunder taken. 

Och löper jag rätt in i dödens gap, 

så skall du ändå bli vaken. 


Han lyfter sin gyllne lur med en sväng 
och blåser ocli slår på sin klinga, 
och gubbarna kravla sig vresigt ur säng 
och se i luckornas springa. 
Fördömt vad pojken är vacker ändå! 
De stryka sig lent om skäggen, 
sen draga de åter nattmössan på 
och vända sig om mot väggen. 


Den stackars ynglingen står som en stock, 
vad blev det av stridens låga? 
Han sticker sin gyllne lur i sin rock, 
och ögonen gapa och fråga. 


134 


Men allt är så stilla.  I solskenet blott 
fontänens små böljor plaska. 
Då slungar han värjan med hån och spott 
och letar rätt på sin flaska 


och dricker för kungen och katedraln 

och vinden, som vänder kappan, 

och dricker för helgonets bild i portaln 

och somnar salig på trappan. 

Så sover det goda samvetet blott, 

som är en välsignad gåva. 

Det finns ingen större och skönare lott 

än sova bland dem som sova. 

*  * * 


135 


KINESER I. 

Efter Théophile Gautier. 

Det är ej ni, min fru, som jag älskar, 
och icke ni, Juliette, eller ni, 
Ofelia, Beatrice.  Jag älskar 
ej Laura ens med sitt svärmeri. 


Den som jag älskar nu bor i Kina; 
där lever hon med sin far och mor 
i ett torn av porslin, vars murar skina 
vid gula floden, där hägern bor. 


Hon har ögon som snedda mot pannan, 
en liten fot som ryms i min hand, 
en hy mer blank än kopparn i kannan 
och långa naglar som färgats i brand. 


136 


Med huvudet ut genom rutan 
ser hon svalan snudda förbi som iln 
och sjunger var afton till lutan 
om persikoblomman och piln. 


*  * * 


137 


MEDALJONGEN. 

Den lilla medaljong hon efterlämnat 
ger ännu hennes döda fägring liv 
— men mitt i bilden har emaljen rämnat 
som för det hårda hugget med en kniv. 

Se blicken som i blåvit majluft tvagen 
och munnen blossande av kärlekstörst. 
Om hatet mättat åt de sköna dragen, 
hur många kyssar ha ej höljt dem först! 


*  * * 


138 


VISAN OM MUSETT E. 

Efter Henry Murger. 

När jag i går fick se en svala, 
som kom med våren till min dörr, 
begynte hjärtat strax att tala 
om henne som höll av mig förr; 
och sedan satt jag tyst och drömde 
till långt på kvällen, när jag fann 
en gammal almanack jag gömde 
det år vi älskade varann. 


Nej, ungdomen vill icke fara, 
ditt minne lever som mitt hopp. 
Musette, du skulle knacka bara, 
så läte nog mitt hjärta opp. 
Det darrar och kan ej förgäta 
ditt namn, du lilla falska vän. 
Så kom tillbaks och låt oss äta 
det bröd som glädjen signar än. 


139 


Se möblerna i kammarn taga 
en festlig ton, som gladdes de 
likt gamla vänner åt vår saga 
och hoppet att dig återse. 
Du finner allt som stått dig nära 
och som så bittert saknat dig: 
den lilla sängen, o min kära, 
och glaset du drack ur för mig. 


Din vita klänning skall du pröva, 
den klädde dig i forna dar, 
och som i forna dagar ströva 
vi kring i skogen här och var. 
På kvällen sitta vi tillsamman 
och dricka vin i vår berså, 
det klara vinet som ger gamman 
och flykt åt dina visor små. 


Den gode guden kan ej hysa 
förtret mot dina stygga spratt 
och låter ännu månen lysa 
på våra kyssar och vårt skratt. 


140 


Naturn är lika skön som alltid 
och lika redo, du min tröst, 
att småle nu som då och alltid 
mot kärlekslyckan i vårt bröst. 

Musette fick väl igen sitt minne, 

när karnevalen rasat slut; 

en vacker dag var fågeln inne 

i gamla boet som förut. 

Men hjärtat kände ingen flamma 

vid dessa smekningar på nytt. 

Musette var icke mer densamma 

och sade att jag var förbytt. 

Farväl då, käraste, den vänder 
ej åter vår förtrollning mer, 
och djupt i denna min kalender 
ha ungdomsåren myllats ner. 
De sköna dagarna förbrinna, 
i aska gräva vi till sist, 
och minnet blott kan nyckeln finna 
till paradiset som vi mist. 

*  # * 


141 


JUNGFRU BLOND OCH JUNGFRU 
BRUNETT. 


Jungfru Blond och jungfru Brunett 
dansa med fingret på kjolen. 
Så höstklar är luften och lätt, 
lätt, lätt, 

lätt som de svingande 
jungfrurnas klingande 
glädje i solen. 


Se på. 

Nu höja de sig, 
nu böja de sig, 

och ögonen lysa och flätorna slå 

och kinden har heta fläckar 

— men långt över ängens gulnade vall 

står rymden kall, 

och nakna stå träd och häckar. 


142 


O jungfrur, vi dansen I än 

och sjungen och skratten? 

Det faller en stjärna igen, 

och snart kommer natten. 

Den kommer som tjuven, när ingen ser 

och ingen ber. 

Som en rovfågelssvärm slår den ner 
och förmörkar vägar och vatten. 


Jungfru Blond och jungfru Brunett 

stanna förskrämda i dansen. 

Hur hemskt blev allting med ett 

i den sista döende glansen! 

Det visslar i vinden och smyger på tå 

och skrattar i ris och dungar. 

De stackars jungfrurna små 

skälva som fågelungar. 


Och vita i kinden, med flätor som slå, 
slå, slå, 

rusa de hemåt båda. 

Här ute är villor och våda, 

men hemma är världen en spiselvrå 


143 


och mor den enda i världen. 

Hon sitter så tyst och tvinnar och snor 

och stirrar frysande 

in i de lysande 

glöden på härden. 


De gömma sitt hjärta hos mor 

och kyssa den gamlas händer, 

och timmarna rinna och kvälln blir stor, 

det rasslar i brasans bränder. 

Men ute som troll på tå 

det mumlande mörkret skrider. 

— Ni käraste jungfrur små, 

jag tar er väl vad det lider... 


*  # * 


144 


EN GAMMAL DANSRYTM. 

Och vill du väl, 
så får du väl, 
så har du väl 
min hela själ 
till träl 

att älska och pina och trampa ihjäl 

med tramp av din häl, 

du höga, du svingande vilda i dansen. 


Men får du min, 
så tar jag din. 
Så våga, vinn 
och dansa in, 
rätt in 

i lågornas rike och brinn och brinn 
med syn och med sinn. 

Det brinner en eld, han brinner så klar i dansen. 


145 


Och se vi gå 
som lågor gå 
i dans och slå 
ihop och nå 
det blå 

— och jorden blir aska under oss två. 
Vi saliga två, 

det är blåsande eld som bär oss i dansen. 

*  * * 


10. — Bergman, Valda dikter. 


146 


VID FÖNSTRET. 


I dag har jag sett din första rynka 
som rispad med nål i ögats vrå, 
och dina kära händer ha tagit 
från min tinning ett grånat strå, 


där vi sutto vid öppna fönstret 
och tänkte på en gammal sak, 
medan aftonrodnan låg stilla 
över småstadens täppor och tak. 


En klocka ringde borta i grönskan, 
och kvällen var djup och allvarsam, 
och över kyrkogården kom långsamt 
en skara flickor gatan fram. 


147 


De hade vita blommor i håret 
och psalmbok och näsduk i hand; 
deras långa klänningar slogo, 
när blåsten tog dem ibland. 


På bleka kinder stod ännu gråten, 
och läpparna läste en bön, 
men i ögonen speglades världen, 
och världen var stor och skön. 


Och femtonårsdrömmarna lyfte 
mot skogens rökiga rand. 
Där det strimmade blankt efter solen 
låg livets förlovade land. 


Men vi sutto vid öppna fönstret, 
din panna var sorgsen och sänkt, 
och jag kysste ditt finger och sade, 
att ingenting blir som man tänkt. 


148 


VINTERKVÄLL. 


Nu blir det stilla och lamporna brinna, 
nu få vi gnolas till ro av en kvinna. 
Ord äro skyar som gå och försvinna, 
sommarskyar segla över min själ. 
Men därute är kallt och månen skenar 
naken och skrämd mellan trädens grenar, 
sparvarna falla till marken som stenar, 
och människor stupa och frysa ihjäl. 


Kärlek är helig som lär oss försaka, 
helig är ugnen och brödet vi baka, 
älskade, res dig och slunga en kaka 
ut genom fönstret på vinst och förlust. 
Det är väl någon som hittar den sedan. 


149 


Hela det liv, som har råkat i nedan, 
vacklar och vandrar på gatorna redan. 
Jag hör som ett nödrop i kvällens pust. 


Bröder och systrar, min käraste lutar 
liten och vit mot min skuldra och slutar 
att gnola sin visa, hör blåsten tutar 
i skorstenspipan med hi och hallå. 
Mitt hjärta vill krympa, vi skola mista 
varandra en dag och läggas i kista. 
Gud hjälpe den som står kvar som den sista, 
världen blir mörk för en av oss två. 


*  * * 


150 


DU OCH JAG. 


Det var en gammal, gammal man 
med handen tungt på staven, 
och han var jag och jag var han. 
Jag lutade mot graven. 


Det var en gammal, gammal fru 
i kjol av urblekt siden, 
och du var hon och hon var du 
som du skall bli med tiden. 


Den gamle mannen satt och höll 
den gamla frun i handen, 
och solen föll och lövet föll 
och käppen skrev i sanden 


151 


de rader som jag skriver nu 
i kväll, när tiden stannat 
och du är jag och jag är du 
och intet allting annat. 


*  * * 


152 


ETT FLICKEBARN. 

Spela nu, så skall jag dansa. 
Luften är ett hav som bär. 
Allt är sagor, kan jag sansa 
mig och lydigt gå så har? 
Jag vill springa rätt i solen 
över alla tak och torn. 
Jag vill sopa moln med kjolen 
Jag vill stå på månens horn. 


Allt är sagor, någon pratar 
sagor i mitt öra jämt. 
Är det sant att livet gnatar 
eller bara dåligt skämt? 
Skrattar jag, så vill jag gråta, 
gråter jag, är skrattet där. 
Alltihop är som en gåta 
och ett garn som gör besvär. 


153 


Lös mig gåtan, red mig garnet. 
Kära, jag är kall och varm. 
Jag är inte längre barnet. 
Blomman gungar på min barm. 
Tala till den, annars dör den. 
Blommorna ha själ som vi, 
och de viska och jag hör den 
svala andningen däri. 


Stackars stora döva lytta 
mänskor det är synd om er. 
Det är dumt att göra nytta. 
Jag gör ingenting numer. 
Är en vind, som går förbi er, 
och ett flarn, som vinden för, 
och en ton i melodier, 
dem ert öra aldrig hör. 

*  * * 


154 


DET FAR ETT SKEPP. 


Det far ett skepp på gungande våg, 
ack gungande våg, med tackel och tåg 
och vimpel i topp, jag kommer ihåg 
att skeppet heter Lyckan. 
Och sjöarna dunka mot skeppets stam, 
och revlarna resa sin vita kam, 
men skepparn lotsar sig ändå fram, 
ty skeppet heter Lyckan. 


Och när det kommer till grönskande strand, 

ack grönskande strand, så ser man ibland 

en flicka vifta och vinka med hand 

åt skeppet som heter Lyckan. 

Det vinkar igen från master och rår, 

det viftar och hurrar, i märsen står 

en lättmatros, han har knollrigt hår, 

och skeppet heter Lyckan. 


155 


Och flickan öppnar sin rosendemund, 

ack rosendemund så röd och rund, 

och suckar och ber: tag mig med på stund 

på skeppet som heter Lyckan. 

Men sanna mitt ord, är flickan ombord, 

så går det till botten, sanna mitt ord, 

ty flickor på hav och flickor på jord 

de göra kol på lyckan. 


156 


BLOMSTERFLICKAN. 


Att vandra med korgen 
är vandra med sorgen 
och gå och gå 
och mest få nej. 
Köp rosor som glöda 
så rosenröda, 
köp himmelsblå 
förgätmigej. 


De kosta så litet 

mot släpet och slitet. 

Jag vissnar snart, 

så ung jag är. 

Jag vandrar med sorgen 

i hjärtat och korgen, 

och det är klart 

vart vägen bär. 


157 


Och timmarna lida 
och fötterna svida, 
och vakat har 
jag natten lång. 
Köp rosor så röda, 
köp liv som förblöda, 
köp mig, så tar 
det slut en gång. 

*  * * 


158 


ARBETARE. 


Det flammar en eld där vi stå 

i sotet med nackar som nicka. 

Vi släpa och slita och slå 

och hamra och hacka och sticka. 

Åhi, tralala, 

åho, det går bra, 

åhej, håll i och dra, 

det är långt till mat och dricka. 


Och bälgarna blåsa i kapp, 

och ugnarna steka och skålla. 

Vi svettas vid kran och tapp. 

Vi trampa som djur i en fålla. 

Åhi, tralala, 

åho, det går bra, 

åhej, håll i och dra, 

så länge ben och armar hålla. 


159 


Hör hjulen och visslornas rop 

och hatet som dunkar i hopen, 

men allting tar slut i en grop, 

och änden på visan är snopen. 

Åhi, tralala, 

åho, det går bra, 

åhej, håll i och dra, 

så dra vi oss fram till gropen. 


*  * * 


160 


BREVET. 


De bröder av Klaras frälsning 
till dem i Nydala gård. 
Vår kyss och kärliga hälsning. 
Krist give er huld och vård. 


Krist låte er stånda trogna 
till ändan med heligt mod 
och en gång bärgas som mogna 
skördar i Herrans bod. 


Desslikes skriva vi eder, 
att Lukas skeppare nått 
vårt fattiga hus med heder 
och fartyget fullt av vått. 


161 


Han förde sädes från Riga 
och rosenvin från Brabant 
och pommerskt ej att förtiga 
och mumma och alikant. 


Men ute gå onda tankar 
som basilisker på rov. 
Vi sända ett litet ankar 
till brödernas husbehov. 


Det brukar styrka och frälsa, 
och hjärtat får frid därav. 
För heliga män är det hälsa. 
För androm är det drav. 


Och ta vi ett glas, så ta vi 
det glaset till evigt väl. 
En sup och ett pater peccavi 
de rensa ändå en själ. 
11. — Bergman, Valda dikter. 


162 


Så tackom och lovom Herran 
och fastom, när fastan står på. 
I morgon kommer kärran 
med brännvinet, bröder små. 

Nu vilja vi redo vara, 
ty världen är vrång och hård. 
De bröder av Sankta Klara 
till dem i Nydala gård. 


*  * * 


163 


MARIONETTERNA. 


Det sitter en herre i himlens sal, 

och till hans åldriga händer 

gå knippen av trådar i tusental 

från vart människoliv han tänder. 

Han samlar dem alla, och rycker han till, 

så niga och bocka vi som han vill 

och göra så lustiga piruetter, 

vi stackars marionetter. 


Vi äta och dricka och älska och slåss 

och dö och stoppas i jorden. 

Vi bära den lysande tankens bloss, 

vi äro så stora i orden. 

I härlighet leva vi och i skam, 

men allt som går under och allt som går fram 

och allt som vår lycka och ofärd bådar 

är bara ryck på trådar. 


164 


Du åldrige herre i himlens sal, 

när skall du tröttna omsider? 

Se dansen på dockornas karneval 

är lik sig i alla tider. 

Ett ryck på tråden — och allting tar slut 

och människosläktet får sova ut, 

och sorgen och ondskan vila sig båda 

i din stora leksakslåda. 


165 


MOR JORD. 

Nu vill jorden gå till sängs, hon är så trött 
stackars gamla mor med butter sorg i minen. 
Aftonrodnans lampa, som har brunnit rött, 
skruvas ner och skymningen drar för gardinen. 
Å vad du skall sova, mor, vad du skall sova. 
Dröm om tiden när du själv var ung en gång 
och du födde starka, sköna barn till världen, 
gudabarn som älskade i lek och sång 
och som utan tankar åldrades vid härden. 
Nu ha barnen tappat lekens gudagåva. 


Ännu söker mannen kvinna, kvinnan man, 
men av stel förtvivlan deras ögon brinna, 
och de ropa som i töcken till varann 
och få aldrig svar och snyfta och försvinna, 
när det lilla livets irrlopp är fullkomnat. 


166 


Stora tysta mörker, fött av evighet, 
allas vagga du och allas bår som väntar, 
giv nu mor de bästa drömmarna du vet, 
tills den snåla dagen på gardinen gläntar. 
Stilla, barn, med edra trätor.  Mor har somnat. 


*  * * 


167 


TILL EN KONSTNÄR. 


Jag säger dig: du måste vandra vida 
på stenig mark, när andras mark är slät. 
Du måste stappla, stupa, genomlida 
ditt eget liv och hundra liv i det. 


Du måste slita hjärtat ur din sida 
och ge ditt blod och gå i smuts till knät. 
Du måste strida, det är saken, strida 
för stridens skull och ej för lagerträt. 


Och vän skall svika dig, och älskarinna 
bli trött att slåss med skuggor om din själ 
— så får du bjuda bägge två farväl. 


168 


En flyktig regnbågsbild på ögats hinna 
är lyckan, du skall mista den som allt 
och tänka varmt, när livet blåser kallt. 


*  * * 


HEMMA OCH BORTA 


STADSBARN. 


Jag älskar dimman, som släpar våt 
över kajer och torg i natten, 
och lyktornas ögon, röda av gråt, 
och lukten från gatan och visslans låt 
från en spöklikt skymtande båt 
ute på Mälarns vatten. 

Jag älskar novemberdagens grå 
förtvivlan och grändens fasa, 
fabrikernas hjärtan som bulta och slå 
och droskan som rullar och löven som 
i dans kring en bänk i en vrå 
med en ensam människotrasa. 


172 


STOCKHOLMSVÅR. 

I soldiset kan jag skönja 
en bit av hamnens stök. 
Det lyser rött av mönja 
och luktar tjära och rök 


och fejas och stryks och spacklas 
och spolas i alla vrår 
och timras här och tacklas 
där och hej vad taljan går. 


En ruta glimmar i slottet. 
Från holmens lilla kasteli 
slår första namnsdagsskottet 
mot Söder med en skräll. 


173 


Och ekot svarar i bergen, 
och Strömmen dansar och flyr 
och speglar himmelsfärgen 
och molnens äventyr. 


Små muntra militärer 
spatsera i solens sken. 
De ha så granna revärer. 
De ha så smala ben. 


Och nöjets alla sköna 
gudinnor i torget gå, 
och träden äro gröna 
och gudinnorna blå. 


Men jag går ensam och vädrar 
min lyra och min kavaj. 
Man blåser upp sina fjädrar 
en vacker dag i maj. 


174 


Det blir så trångt i västen, 
där hjärtat kacklar och gal 
som alla vårar för resten 
sin nötta madrigal. 

Du store himmelske fader, 
vad världen ändå är ung! 
Se ruter dam och spader, 
men var ha vi hjärter kung? 

Var är den gamla monarken, 
som blänkte på vårens dag? 
Tag litet grönt från marken 
och lägg på hans sarkofag. 

*  * * 


175 


MIDSOMMAR I STADEN. 


O solens höga dag, o sommarhelg! 

Det friska lövet i en spräckt butelj 

och äreporten över krogen 

och fattigväxterna i fönstret där 

och knapphålsblomman — det är glädjen här. 

Nu hälsa skogen 

och ängen på i stan, 

och kajen får en doft från stränderna. 

Hur har ni det, ni folk i gränderna? 


Vi ha det svårt.  Vi slita hela dan. 
Vi göda valkarna i händerna. 
Vår hjärna svettas ord, och orden slå 
som tunga droppar svart på arken. 


176 


Vi längta ut i marken 
och få ej lov att gå. 


Då står du mitt på stadens torg, 
o sommar, med din blomsterkorg. 


Så tack nu från ett gammalt diktarbröst, 

som än en gång fick röst 

i piporna och spelen, 

och tack från åkarkampen, som du gav 

en kvist att blada av, 

en ruska grönt i selen. 


177 


SOMMAREN. 


Jag såg den stackars frusna våren 
på gatan i en trasig kjol 
— men ingen herre följde spåren 
av flickan utan sång och sol. 


Nu blommar allt och ler och dåras 
och allting sjunger livets lov, 
och tiggarungen från i våras 
har blivit dam med eget hov. 


Det ,är en dam för hela staden. 
Hon är så skön och god och glad. 
Hon åker stora promenaden 
i sin landå med gröna blad. 
12. — Bergman, Valda dikter. 


178 


Som Fröja, när hon far till möte, 
hon vilar sommartung och het 
med duvna rosor i sitt sköte 
och till lakej en ung poet. 


*  * * 


179 


KVÄLL I KLARA. 

Det viskar i vinden och mumlar vekt 

i solfallet över de döda. 

Jag söker som man den plats, där jag" lekt 

som barn med barndomens röda 

och rörliga blod i sus. 

Jag hälsar, Sankta Klara, ditt hus, 

din gård, dina fönster som glöda. 

Längtan sänker vingen 

här i enslig fred. 

Vackra klockor, ringen! 

Sången ringer med. 


Den brusande sångens klockklang går 
genom lindarnas valv som vakta 
din vila, Karl Mikael, år från år. 
Det gungar i grenarna sakta. 


180 


Det ropar ur jorden.  Jag hör 

ett eko av rösten som aldrig dör, 

hur det dör och dräps vad vi akta. 

Lyror dö och bjärta 

blad och allt jag vet. 

Stora sångarhjärta, 

du är evighet. 

Men dagens brinnande män gå fram 

med lösen åt gamla och unga 

och ris och rep åt varandra och skam 

åt den som icke vill slunga 

sitt ord med vinden som vinden går. 

O, Sankta Klara, vad lösen får 

jag, när aftonens klockor sjunga? 

Låta dagen lida. 

Kvällen skall väl rå. 

Dag är gjord att strida, 

kväll att milt förstå. 

*  * * 


181 


KYRKTUPPEN. 

Se solen den skiner på Tyskans tupp 
och på hans förgyllda dvala. 
Så går det när man har kommit sig upp 
i världen ; då slutar man gala. 


Då blir man så fin och fix och förnäm 
och höjd över packet som krälar, 
och då får man umgås med bara créme 
de la créme av frälsta själar. 


Men vi som trampa i smuts och boss 
för att leta oss litet föda 
och vi som hackas och vi som slåss, 
tills fjädrarna ryka röda, 


182 


vi ha det inte så gott i dyn, 
där vi gå och speta och sprala. 
Men vi hitta kanske ibland ett gryn, 
och då måste vi genast gala. 

Och gala måste vi, när det tar 

en ände till sist på fröjden. 

Det lättar, ser du vår himmelske far, 

som sitter så stum där i höjden. 


* * 


183 


MÅNSKEN PÅ STRÖMMEN. 


Som klippt i sotat papper 
står södra bergens kontur, 
och Strömmen rullar med svarta 
virvlar längs kajens mur. 


Men över virvlarna spänner 
månen sin blanka stråt, 
och mitt i det blanka gungar 
en fiskare i en båt. 


Nu vevar han upp sitt sänke 
Låt se vad han får i kväll. 
Det lyser i nätets maskor 
som idel glimmande fjäll. 


184 


Men det är bara vatten, 
som glittrar och rinner bort. 
Han fiskar månsken och sjunger 
och ror sin väg inom kort. 


Poet, vad har du fiskat 

i kväll i den strida ström? 

En bubbla.  En månskensdroppe. 

En snabbt förrunnen dröm. 


*  * * 


185 


DE TUSEN FRÖJDERNAS HUS. 

Jag har blåst med de lösa bladen. 

Jag har irrat i ur och skur. 

I ett hus vid ett torg i staden 

har jag hamnat, jag vet ej hur. 

Det är sus och dus 

och lampor och ljus 

i de tusen fröjdernas hus. 


Och där dansar fru Lotusblomma 

och där bugar herr Bamburör, 

och alla de söta små fromma 

mimosorna pladdra i kör. 

O, Mimosa San, 

jag är himlens man, 

jag är solen, går solen an? 


186 


Kom och sätt dig i knät på solen, 

medan stjärnorna ta i ring 

och väggarna vicka och stolen 

och bordet och allt går omkring 

i flygande fläng 

som sfärernas sväng 

till de saligas harposträng. 


Si jag sträcker mig över jorden 

med mitt nådiga välbehag. 

Jag är kejsarn själv, jag är vorden 

till skapelsens lykta och lag. 

Jag vill lysa milt, 

jag vill flamma vilt 

och slockna när allt är förspillt. 


Nu går solen i moln, och resten 

är dimmor och drakar och natt. 

I dörren står översteprästen 

och räcker mig spira och hatt 

och makar mig ut 

i mörkret till slut 

och de onda andarnas tjut. 


187 


Hör du, överstepräst, vem gav dig 

ditt hesa och vidriga krax? 

Jag skall hugga huvudet av dig, 

om du inte bättrar dig strax. 

Men du slipper ifrån 

med ett litet lån 

till en kärra åt himlens son. 


*  * * 


188 


MELLAN BROARNA. 


Rosiga dikt, hur din gamla myt 
fyller varenda vinkel! 
Ullas triumf och Mollbergs skryt, 
Movitz' hosta och finkel, 
allting är kvar i gränden här 
under vindruvsskylten. 
Skuggorna skråla.  Mörkret svär. 
Se vad raglande bylten. 


Trött på det dumma Östermalm, 
längtar jag hit om kvällen. 
Här är mitt hjärta, här min psalm, 
här finns det näringsställen. 


189 


Grå är min dag.  Jag prisar er, 
kära bröder och systrar. 
Från sin olymp ser Bellman ner, 
nickar milt och lystrar. 


190 


MIDNATTSSKYAR. 

Midnattens rullande moln — en apokalyptisk 
vidundervärld — gå tungt över toppar och tak- 
krön. 

Släckt  är  i himlarnas hus och släckt i män- 
niskors 

boningar; bara en enda ruta som lyser 
och ett svävande lyktsken där nere på gatan. 
Skuggorna jaga som troll, och ett Fredmanskt 

följe 

larmar med Fröja och flaskan i hand och slåss 

och 

grälar och gråter, tills plötsligt allt är försvunnet. 


Lampan har somnat.  Jag själv vill sova, men 

kan ej. 

Midnattens rullande moln gå tungt i mitt sinne. 


191 


Ack, vad är ungdomens sorg? En vinge för solen. 
Fladdrar förbi, och allting blir guldljust ånyo. 
Men i den ödsliga natt, som liksmed i väggen, 
hamrar  i  mannens  bröstkorg  hans hemliga 

ångest, 

dövad av dagen, men aldrig, aldrig betvungen. 

Nu, du mitt Stockholm med lyror och lekar och 

luftslott, 

rasar du samman, och jag har slutat att fråga 
efter den grund som består, det fäste som varar. 
Fångas en ande i hus?  Vad lönar att bygga? 
Evigt på resa är människans själ som molnen. 
Skyar, jag hälsar er färd och vakar i natten. 

*  * * 


192 


I DROTTNINGHOLMSPARKEN. 

I speglande kanaler, där det silverbleka 
och svala vattnet glider längs en tuktad äng 
och pilar doppa sina blad och sländor leka 
och säven sakta rör sin eolsharpas sträng, 


där simmar Jupiter som svan till Ledas möte, 
han simmar av och an i ensamt majestät 
och väntar stum på gudars lust i kvinnosköte, 
men ingen Leda närmar sig med lätta fjät. 


Hur övergivet ligger allt.  Hur spöklikt skiner 
i skymningen det vita slottet av Tessin. 
Som långa, tunga, susande alexandriner 
går vinden genom parken med sitt vemodsvin. 


193 


Och häckarnas kulisser stå i stela rader, 
fast scenen är förstörd och skådespelet slut. 
Vad gör jag här, jag livets son, bland maskerader 
av vålnader från sekel som ha blommat ut? 

Ur bleknad storhetsprakt och vissnade idyller 
vill hjärtat ständigt suga samma falska makt 
— förgängelsens och årens ljuva gift, som fyller 
en gammal sång, ett gammalt rum, en gammal 

trakt. 

*  * * 


13. — Bergman, Valda dikter. 


194 


I FJÄLLGRÄNSEN. 
I. 

Lyss till det djupa och stora och stilla 
mumlet i träden, som gny mot höst. 
Svagt som en knäppning förnimmes det lilla 
livets ur i ditt eget bröst. 


Svagt är ditt eget, stort är allenast 
det stora i molnens och markens värld. 
Uret i bröstet skall stanna, och senast 
om några år är det släckt på din härd. 


Allt vad ditt hjärta liar velat och värdet 
av Öknens grubbel och lustgårdens dar, 
borta är allting, förskingrat är det. 
Skogen och molnen och marken bli kvar. 


195 


Och i de blånande vidderna stiger 
dagen så härlig som någonsin förr. 
Sover du redan? Vaknar du aldrig? Tiger 
din röst?  Har du stängt din dörr? 


*  * * 


196 


II. 

Skogen spelar.  Älven rinner. 
Det är ton av samma ton. 
Över Ristafallen brinner 
regnbågsbron. 


Du har vått som dagg på kinden. 
Blicken själv är blank och våt. 
Är det vattenstänk med vinden 
eller gråt? 


Räds du virveln, språnget, stupet? 
Vill du glida lugnt din gång? 
Blott i höjden eller djupet 
blir du sång. 


197 


III. 

Stormen kör i fjällen. 
Himlen dör i kvällen. 
Skyarna tumla som troll i dans 
med flygande hår. 
Plötsligt springer det 
eld i trädens krans 
— och solen går. 


Nu ringer det 

i Undersåkers kyrka. 


Ängen ber med blom som buga, 
skogen ber med orgelbrus. 


198 


Låt mig bedja i min stuga 
om en dag så stor och ljus 
som det ljusaste vi dyrka 
i en viljas gudastyrka, 
i ett hjärtas sommarsus. 


*     * * 


199 


UNGDOMSSTADEN. 

Här vandrar än med tankspridd gång 
en ung Erasmus, blek om kinden, 
och hör det susa som en sång 
av Pindaros i aftonvinden. 


Och bakom gravkapellets kor 
och över slättens träd och byar 
står solnedgången lika stor 
och sprutar rött ur rivna skyar. 


Det lyser i mitt gamla rum. 
Jag känner ögonlocken svida. 
Vem sitter nu vid boken stum, 
där jag har suttit sent och tida? 


200 


Med fälld gardin och riglad dörr 
han stänger till om visdomshärden, 
och tanken timrar nu som förr 
sitt tempel över denna världen 


— en stolt och bräcklig katedral, 
som spirar upp för själens öga. 
Hur skön är dagern och hur sval 
är luften i det mystiskt höga! 


Men solnedgången blir en brand 
därute, hela himlen flammar, 
och blåsten lägger tungt sin hand 
i fönstret på den tystes kammar. 


Du stormens hand, du livets hand, 
som knackar tills vi måste svara, 
låt drömmarn ha sitt blåa land 
ett eller annat nådår bara, 


201 


Snart är det borta som en rök, 
en sky, ett sken, ett sus i bladen, 
och som en främling på besök 
går han omkring i ungdomsstaden. 


*  * * 


202 


VADSTENA. 


Vätterns sömnlösa vatten 
rörs i strandens strå, 
och mot den gråa natten 
stiger borgen grå. 
Stilla gator och tomma 
torg med tuvor på. 
Gamla trädgårdar blomma. 
Gamla klockor slå. 


Här ha minnena rötter. 
Allt är här legend. 
Skuggor på tysta fötter 
tassa i en gränd. 
Stanna, vandrare, stanna, 
här av ingen känd. 
Som med eld på din panna 
står din oro bränd. 


203 


Varför rasar ditt öde 
hjärta i sin bur? 
Gräset gror hos de döde 
bakom klostermur, 
och i den dova staden 
kan du höra hur 
rekviem sjungs av bladen 
på din pilgrimstur. 

Fäll din ränsel och sopa 
dammet av din sko. 
Tidernas röster ropa 
under valv och bro. 
— Mänskohjärta, du heta 
trolöshet och tro, 
många vägar vi veta, 
endast en till ro. 

*  * * 


204 


NURNBERG. 


Från ringmursgluggen ser jag dig, 
du gamla mästarstad med minnen 
av sångarlust och sångarkrig 
och idog hand och hårda sinnen. 
I stup och vallgrav är det vår 
igen och hagtornsdoften strömmar 
kring seklers verk, där stunden går 
med stundens snabba fjät och drömmar. 


Men långt därnere ligger du 

som leksakslådans hus åt dockor 

— ett stycke medeltid, ett nu 

med svalskrik och med klämt av klockor 

och sol på tak och gavelfris 

och skumma prång och gränders krökar 

och över alltihop i luftigt dis 

ett spindelnät av blåa rökar. 


205 


Här bodde Durer; se hans hus 
där murens svarta bjälke buktar. 
Här stack hans nål vid kvällens ljus 
den riddaren, som aldrig fruktar 
för död och djävul vart det bär. 
Och har med öl på gillebordet 
satt Sachs och skrattade, och här 
ha breda borgare fört ordet. 


Och när jag strövat dagen lång 
bland gatans köpenskap och gamman, 
blir allt till färg och sorl och sång 
i sömnen där det flyter samman. 
Jag ser ett torg med brokigt folk. 
En Faust står där brunnen sprutar, 
och över fönstrets fågelholk 
ett rågblont Gretchenhuvud lutar. 


Som vandrande gesäll jag drar 
kring land och rike för att lära. 
Jag är så gammal, och jag har 
så långt till mästarbrevets ära. 


206 


Men, gunstbenägna diktarskrå, 
får jag ej brev på eftervärlden, 
så vet jag att jag bränt ändå 
av elden från den stora härden. 


*  * * 


207 


VENETIAN SKT SKUGGSPEL. 

En fuktig måne stiger 
ur Adrias hav. 
Piazzan är tom.  Du tiger, 
Venedig, som en grav. 


De svarta kistorna glida 
som spökskepp från Siyx 
utmed palatsens sida, 
och hela staden tycks 


förvittrad och förkolnad 
av lustar och kval 
— en svävande månlyst vålnad 
vid dimmig kanal. 


208 


Statt upp från döden, min döda 
kärlek i nattens ro. 
Se bleka skimmer flöda 
kring Suckarnas bro. 

Det lyfts en mun mot mitt öra 
och andas så kallt. 
Vart vill du att jag skall föra 
dig, arma gestalt? 

O, minne som ständigt aggar! 
O, tysta idol! 
På hemliga vågor vaggar 
en fridlös gondol. 


*  * * 


209 


EN FLORENTINERFANTASI. 


Nu sover blommomas sköna stad 
en vårnatt vid Arnos vatten, 
och floden speglar lyktornas rad 
som långa altarljus i natten. 


Jag går och går, och jag kan ej gå 
till vila för syner bara. 
Det bor en krönika i var vrå. 
Det mumlar om fest och fara. 


Och är jag poet, så kan jag väl 
ha lust att tyda ett eko. 
Jag hör hur det sjunger i min själ 
om alla som svekos och sveko 
14. — Bergman, Valda dikter. 


210 


och flammade här och blevo stoft 
och aska i ödets lågor. 
I dag signorians höga loft 
och i morgon Arnos vågor. 


Men floden rinner och klockan slår, 
och allting är snart förlupet. 
På kajen vid Ponte Vecchio står 
en skugga och stirrar i djupet. 


En smal gestalt som en bild av sot, 
där natten bleknar mot dagen. 
Ett rovfågelsnäbb.  En hakas hot. 
En mun i leda sammandragen. 


Se mörkret göms i hans ögonvrår 
och i den håliga kinden. 
Som svarta läderlappsvingar slår 
den långa manteln för vinden. 


211 


Du stora skugga från dödens dal, 
med tankens smärta och årens, 
har livet icke haft nog av kval 
och nog av ränker ditt Florens? 


Har hjärtat ännu ej hamrat ut? 
Är det ej gott att få sova? 
I storm och skyar försvann till slut 
all lyckans vita nuova. 


Och ändå längtar du hit igen 
till dina ödsliga gränder 
och vandrar osäll och hemlös än 
en vårnatt vid Arnos stränder. 


Som domens tuba i skräck och fröjd 
än ljuda de eviga orden. 
Med dem har du rest till himlens höjd 
och med dem till underjorden. 


212 


Men vad du såg i helvetets hus 
och skärseldens bittra flamma 
och paradisets saliga ljus, 
jag vet att de sett detsamma, 


de andra stora som vi ha fått 
att lysa oss fram på färden. 
Jag vet att de allesammans gått 
genom plågornas port i världen 


och genom syndens och ondskans ström 
och allt som smutsar och larmar, 
tills ungdomens Beatricedröm 
tog dem i frälsande armar... 


Nu sover blommornas gamla stad 
med suck och sägner i natten, 
jag är en skugga som diktens blad. 
Jag irrar vid Arnos vatten. 


213 


U R B S, 


O, fromma klockors klang och fauners grin 

och bilars tjut och demimonde och munkar 

och vykortssäljare och brittisk spleen 

och tysk kommers, som tuggar och som klunkar 

och svettas av entusiasm och vin. 

Här tingeltangelfröjd och där Te Deum. 

Bengaliskt ljus i kväll i Colosseum 

och mitt på Forum i en skön ruin 

herr Schulze och fru Schulze från Berlin 

i all sin makalösa prakt och gloria. 

Vid jupiter, här får man ha god min. 

O, Urbs.  O, städers stad.  O, världshistoria. 


*  * * 


214 


VID G I O R DA N O BRUNOS STATY. 


På Campo di Fiore, 
det glada grönsakstorget 
med jordens goda gåvor, 
där står hans staty. 
Och folket trängs och prutar 
bland månglarna, och ingen 
har öga mer för mannen, 
som står däruppe stilla 
och mörk mot en sky. 


Ur kåpans huckle spanar 
den långa blicken fjärran 
som sökte den i rymden 
sitt eviga mål. 


215 


Ett sista eldsken faller 
på tinnar och kupoler, 
och rutor brinna röda 
av blodiga reflexer 
från kvällsolens bål. 


Här reste sig på platsen 
en gång i gamla tider 
ett annat bål, som lyste 
och lyser oss än. 
Här mumlades det böner, 
här tjöt den blinda hopen, 
här slogs ditt stoft, Giordano, 
för vinden ut, och vinden 
har sått det igen. 


O dyra sådd, som spirar 
och trampas ner och skjuter 
på nytt ur mullen, dränkt med 
martyrernas blod, 


216 


du offeraskans varma, 
grobara frö i livet, 
när skall det komma av dig 
en frigjord släkt, ej bara 
ett bål och en stod? 


Vi tro som du, o Bruno, 
på världens själ den höga. 
Vi tro ock på ett heligt 
förnuft som består. 
Vi tro att tanken aldrig 
kan brännas och förkolna. 
Som fågel Fenix föds den 
i eld, och ingen svartkonst 
skall nå dit den når. 


*  * * 


217 


MICHELANGELO  PÅ DÖDS- 
BÄDDEN. 

Jag Michelangelo, den fruktansvärde 
som stormat himlarna och störtat ner, 
här ligger jag med allt vad jag begärde, 
en usel mask, ett gammalt sprucket ler. 
Nämn mig den mästare i Rom och Florens, 
som nu kan blåsa eld i denna rest. 
Min sista krans om pannan skall bli bårens. 
För länge var jag jordens bittra gäst. 


I marmor högg jag Natten, livets moder, 
en stelnad vånda på en sarkpfag. 
Jag välvde min kupol.  Jag reste stöder. 
På muren målade jag dörrens dag. 


218 


Nu går jag själv till domaren därovan. 
Nu sveps jag själv i nattens mantel in. 
O, ljuva sömn.  Den stora goda gåvan 
är bara du, och snart skall du bli min. 


Låt mig få ro en gång.  Jag står vid målet. 
För Guds barmhärtighet låt mig få ro. 
Se mejseln fallit ur min hand och kolet, 
och det är sabbatsstilla i mitt bo. 
Ett flyktigt skimmer spökar blott i taket 
från ugnens glöd, som tynar utan ans, 
och ögat stirrar torrt och febervaket 
på skuggornas och eldens arma dans. 


Men skuggan segrar som den segrat över 
mitt liv med all dess möda, glans och skam. 
En gubbe som skall dö, vad ljus behöver 
han för att lysa sig till graven fram? 
I kvällens mörker och i dödens plåga 
är jag blott närmare den värld, som sken 
förklarad i min skapartankes låga, 
men slocknade när den blev färg och sten. 


219 


Du morgonrodnad i Lorenzos rike, 
din lust var kort.  En paradisisk vår. 
Jag Michelangelo, den gudalike 
som man är gudars like några år 
och född med stjärna och med segerhuva, 
hur drack jag ej ur en omätlig brunn, 
hur pressade jag icke dagens druva 
med hårda händer möt min glupska mun! 


Så kom den svarta munken från Ferrara. 
Han växte hög.  Hans kåpa skymde soln. 
Och Florens' liljor vissnade för bara 
ett ord av dundraren i predikstoln. 
Och det föll aska över syndens brasa 
och livet grånade i bot och bann, 
och jag blev ensam med min egen fasa 
— så ensam som en bödel, sade man. 


En bödel mot mig själv.  På konstens stegel 
och hjul har jag förblött i åratal. 
Ack, konsten har ej någon annan regel 
för människor som jag än kamp och kval. 


220 


Det ges ej nåd.  Det ges ej makt att skona. 
Den beska kalken måste drickas ut. 
Ett Golgata med kors och törnekrona 
och döva himlar blir vår lön till slut. 


Och ingen torkar svetten från vårt änne. 
Det finns två skaparsläkten, och jag vet 
att aldrig än förliktes dessa tvenne. 
De äro fiender av evighet. 
Det ena släktet är det ljusomflutna, 
som speglar allting i ett saligt rus, 
det andra det förbrända och förskjutna, 
cykloperna från underjordens hus. 


All världen blommade för dina fötter, 
min Rafael med barnets himmelssyn. 
Du var ett träd i sol, jag trädets rötter. 
I djupet gick jag, när du steg i skyn. 
Med öppen famn kom verket till ditt möte 
som älskarinna när hon kysste dig. 
Jag njöt ej säll en Fornarinas sköte. 
Mitt mörka verk har aldrig älskat mig. 


221 


Jag måste kuva det med hat som flammar. 
Jag slog mitt bröst.  Jag grät av raseri. 
Jag fällde sjudande min tunga hammar 
mot blocket med en ofödd David i. 
Ur kaos tvang jag livets röda gnista, 
mitt hat var kärlek och min kärlek hat, 
men om en andes envig till det sista 
är något värt, så minns min hjältedat. 


Nu är jag trött på allt som stod mig nära. 
Jag har fått nog av människornas drägg, 
av furstars tärningspel om makt och ära 
och påvars tvister om sitt eget skägg, 
av själva luften som jag ännu andas, 
en lögnens stank, en avundsjukans pest. 
O, Herre, låt den nya dagen randas. 
För länge var jag jordens vilsna gäst. 


Jag Michelangelo, den livsförbrände, 
ser lågan lyfta sig och fladdra opp. 
Är det en hägring blott i mitt elände? 
Är det en verklighet?  Har lågan kropp? 


222 


Jag spörjer icke mer.  Brist, andens galler! 
Fall av mig, värld, som en förbrukad skrud! 
Med hjärtats sista suck jag anbefaller 
mitt stoft åt Florens och min själ åt Gud. 


*  * * 


223 


PILGRIMSSJUKAN. 

Här är våren, men en vår med 
vintermärken i sin hy 
och med huttrande kariter. 
Ljuset dör och himlen går med 
stormsteg, och i träden sliter 
argt en hagelby. 


Ack, i fjol vid denna tiden 
stod jag mitt i solens fest. 
Lyckan tog mig tyst i handen 
Över havets blåa siden 
vinkade Sorrentostranden 
åt en okänd gäst. 


224 


Högt på Capri sken en villa 
vit ur sluttningarnas vin 
i en luft av eld och krita, 
och på torget i den lilla 
staden dansade Annita 
med sin tamburin. 


Jag vill dit igen.  Jag fryser. 
Jag vill drömma drömmen ut. 
Men det hjälper ingen klagan. 
Drömmen slocknar bäst den lyser. 
När man börjar tro på sagan, 
så är sagan slut. 


Skönhet, skönhet, dina brunnar 
skänka blott en evig törst. 
Var det lönt att fylla krukan? 
Se jag går bland torra munnar, 
och den gamla pilgrimssjukan 
dör i döden först. 

#  * * 


INNEHÅLL. 

HJÄRTAT. 


Hjärtat  >  7 

Stjärnöga  8 

Döda dagar  10 

Brev på elden  , .... 14 

Viole d'amour  16 

Rosenskon  17 

Höken  19 

Efter femte akten  21 

Vingar i natten  23 

Över tid och rum  25 

I en armring  28 

Gåtan  29 

Lillebarn  33 

Barnvisa  35 

Dockor  37 

Trollkarlen  39 

Fiolen  40 

Helg  43 

Britmässtid  45 

Klockan  48 

Under vintergatan  49 

Den sista stjärnan  50 

Resan  51 


15. — Bergman, Valda dikter. 


TANKAR OCH GESTALTER. 


En människa  55 

Vandraren  5g 

Drömmarena  62 

Vårfrost  63 

Styvbarn  66 

Skuggan  68 

Den döda  69 

En saga  71 

Diogenes  74 

Titanen  75 

Prospero  78 

Dionysos  81 

Mördaren  83 

Till fru du Chatelet  89 

Salig biskopen  92 

Romantisk opera  96 

Gubben  98 

Hustrun  100 

Marche funébre  102 

Livskamp  104 

Människornas ögon  106 

Epitafium  107 

Våren  10S 

Visa ord  109 

Kritik  110 

Elden  11 1 

Öde  113 

MELODIER OCH MÅLNINGAR. 

Adagio  117 

Melodi  118 


Månsken  120 

Ödesvisan  121 

Stjärnan  123 

Pastoral  124 

Havet  127 

Nymferna  12S 

Gammal nederländare  131 

Den sovande staden  132 

Kineseri  135 

Medaljongen  137 

Visan om Musette  138 

Jungfru Blond och jungfru Brunett  141 

En gammal dansrytm  144 

Vid fönstret  146 

Vinterkväll  148 

Du och jag  150 

Ett flickebarn  152 

Det far ett skepp  154 

Blomsterflickan  156 

Arbetare  158 

Brevet  160 

Marionetterna  163 

Mor Jord  165 

Till en konstnär  167 

HEMMA OCH BORTA. 

Stadsbarn  171 

Stockholmsvår  172 

Midsommar i staden  175 

Sommaren  177 

Kväll i Klara  179 

Kyrktuppen  181 

Månsken på Strömmen  183 


De tusen fröjdernas hus  185 

Mellan broarna  188 

Midnattsskyar  190 

I Drottningholmsparken  192 

I fjällgränsen  194 

Ungdomsstaden  199 

Vadstena  202 

Niirnberg  204 

Venetianskt skuggspel  207 

En florentinerfantasi  209 

Urbs  213 

Vid Giordano Brunos staty  214 

Michelangelo på dödsbädden  217 

Pilgrimssjukan  223 


BINOING LIST SEP 1 5 1941 


?niversity of Toronto 
Library 


DO NOT 

REMOVE 

THE 

CARD 

FROM 

THIS 

POCKET 


Acme Library Card Pocket 
LOWE -MARTIN CO. LIMITED